+ Ks. Stanisław KRUPSKI

18.05.2015 r.

Ś†P

 Ks. Stanisław KRUPSKI

Kanonik Honorowy Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej
Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Trumiejkach
 

Urodzony 26 maja 1942 roku w Piekarach
Święcenia kapłańskie 22 czerwca 1969 w Olsztynie
Zmarł 16 maja 2015 w Trumiejkach

Uroczystości żałobne

Środa, 20 maja 2015 roku, godzina 1800
Kościół parafialny w Trumiejkach
(wprowadzenie ciała zmarłego Kapłana do świątyni; msza św. żałobna)

Uroczystości pogrzebowe

Czwartek, 21 maja 2015 roku, godzina 1100
Kościół parafialny w Trumiejkach
(msza św. pogrzebowa)

 

Po mszy świętej ciało zmarłego Kapłana zostanie przewiezione do Rumi, gdzie zostanie złożone do grobu na Cmentarzu parafialnym Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi przy ulicy Kościelnej 20.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie
Requiescat in pace

 Kuria Diecezjalna Elbląska

Dekret konfirmujący Kapitułę Kolegiacką Żuławską

18.01.2015 r.

Pierwszy Biskup Elbląski Dr Andrzej Śliwiński (1992-2003) ustanowił kościół pw. św. Mateusza w Nowym Stawie Kolegiatą Żuławską. Przy tej świątyni erygował Kapitułę Kolegiacką Żuławską. Dał tej Kapitule Statuty (25 marca 2002 r.). Nie mianował jednak kanoników. Ówczesny proboszcz kolegiaty kanonik elbląski ks. Ireneusz Glegociński wystarał się o dwanaście dystynktoriów na podwójnym sznurze z metalu. Odznaka ta przedstawia ołtarz główny kolegiaty w miniaturze, wykonany w ciemnym metalu. Jest to dzieło sztuki współczesnej. Ponieważ upłynęło już ponad 10 lat od chwili ustanowienia kolegiaty, kapituły oraz wydania statutów, niniejszym dekretem wyjaśniam i ustalam, co następuje...

Czytaj więcej...

List do diecezjan w związku z Tygodniem Modlitw i Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2015)

16.01.2015 r.

Już 15 lat temu Kościoły chrześcijańskie zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki podpisały wspólną deklarację na temat sakramentu chrztu (23 stycznia 2000). Uzgodnienie podpisali: prawosławni, luteranie, kalwini, metodyści, polskokatolicy, starokatolicy-mariawici oraz katolicy. Kościoły uznały wzajemnie ważność tego sakramentu. Wcześniej przebadano sposób sprawowania sakramentu chrztu w poszczególnych wyznaniach. Porozumienie przyjęte w Polsce było ważnym wydarzeniem ekumenicznym. Świadczy o tym fakt, że w Niemczech, w kraju gdzie ekumenizm jest bardziej zaawansowany, podobne uzgodnienie wypracowano kilka lat później, w 2007 roku.

Czytaj więcej...