Jesteś tutaj: Diecezja » Herb diecezji

Herb diecezji

HERB DIECEZJI ELBLASKIEJ ostateczny poprawiony3

DEKRET BISKUPA ELBLĄSKIEGO

W roku 1992 pierwszy biskup elbląski Andrzej Śliwiński zatwierdził herb diecezji przygotowany przez ks. prałata kan. prof. dra hab. Jana Wiśniewskiego. Herb ten przedstawia postaćśw. Wojciecha i orła – symbol św. Jana Ewangelisty, patrona diecezji pomezańskiej.
Po dwudziestu trzech latach istnienia diecezji i budowania jej tożsamości, pragnę bardziej podkreślić fakt, że centrum diecezji ustanowionej przez Jana Pawła II stanowi miasto Elbląg. Tu znajduje się katedra diecezji. Tu rezyduje biskup diecezjalny i kapituła katedralna. W Elblągu mieści także się seminarium duchowne, kuria i sąd kościelny oraz biura caritas diecezji.
W latach 2014-2015, po licznych konsultacjach, opracowano projekt nowego herbu. Otrzymał on aprobatę: arcybiskupa metropolity warmińskiego, prezydenta i przewodniczącego rady miasta Elbląga. Dlatego nowy herb dla diecezji elbląskiej niniejszym zatwierdzam [kan. 29 KPK]. Herb stanowi wyłączną własność diecezji elbląskiej i jest znakiem zastrzeżonym.

Opis herbu

W tle tarczy herbowej znajdują się: mitra biskupia, w którą wpisana jest róża św. Wojciecha (tzw. Różyc), pastorał i krzyż.
Na tarczy herbowej znajduje się godło herbowe:
• w górnej prawej części znajduje się baranek, jeden z symboli Chrystusa, herb diecezji/ archidiecezji warmińskiej;
• w górnej lewej części znajduje się orzeł, symbol św. Jana Ewangelisty, herb diecezji pomezańskiej;
• poniżej, w centrum tarczy herbowej, znajdują się krzyże rycerskie z herbu Elbląga.
W herbie występują symbole przywołujące na pamięć diecezje (pomezańska, warmińska, chełmińska, gdańska), z których części powstała diecezja elbląska.

Niniejszy DEKRET wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 roku.


Elbląg, dnia 14 października 2015 roku.
№ 700 / 2015.