Jesteś tutaj: Biskupi » Śp. Bp Andrzej Śliwiński

Śp. Bp Andrzej Śliwiński

php98Q8VYpierwszy biskup elbląski [biskup diecezji elbląskiej]
dewiza biskupia:  Illum oportet crescere [Trzeba, aby On wzrastał]

urodzony: 6.01.1939, Werblinia; zmarł: 9.09.2009 Elbląg
święcenia prezbiteratu: 17.12.1961, Pelplin [bp Kazimierz Kowalski]
święcenia biskupie: 15.06.1986, Pelplin [gł. szafarz: kard. Józef Glemp - Prymas Polski]

doktor teologii dogmatycznej [KUL]

biskup pomocniczy chełmiński od 1986 r. [diecezja tytularna - Arindela]

biskup elbląski w latach 1992-2003

gospodarz wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Elblągu [6 czerwca 1999]: kliknij!

organizator struktur diecezji elbląskiej, pasterz dobrego serca, pochowany w krypcie biskupów w katedrze św. Mikołaja w Elblągu

Requiem aeternam dona eis Domine!