Jesteś tutaj: Start » Elbląg: otwarcie pierwszego synodu diecezji elbląskiej

Elbląg: otwarcie pierwszego synodu diecezji elbląskiej

17.09.2016 r.

phpj0lepz2

Uroczystą Mszą św. w katedrze św. Mikołaja w Elblągu [17 września br. ] pod przewodnictwem abp Wojciecha Ziemby metropolity warmińskiego, rozpoczął prace pierwszy synod diecezji elbląskiej. Drugą cześć uroczystości stanowiła sesja plenarna w sali Ratusza Staromiejskiego użyczonej przez władze miasta, w której udział wzięli wezwani na synod zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Grono ojców i matek synodalnych stanowi 170 osób świeckich, życia konsekrowanego i duchownych. Najstarszy ojciec synodalny ma 88 lat [ks. inf. Mieczysław Józefczyk], a najmłodsi 23 lata [Mateusz Leśniewski i Adam Bagiński – lektorzy parafii św. Jerzego w Elblągu]. W gronie wezwanych na synod znalazły się 23 kobiety. Osoby świeckie reprezentują różne grupy zawodowe [szkolnictwo, służba zdrowia itp.] oraz stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy religijne.

Na początku Mszy św., sprawowanej według formularza „za zgromadzonych na synodzie”, zebranych powitał biskup elbląski Jacek Jezierski. W wygłoszonym kazaniu abp W. Ziemba przypomniał, że synod jest wyrazem odpowiedzialności za Kościół. Nawiązał też do słów Jana Pawła II, opisujących synod diecezjalny jako zgromadzenie, „w którym przeplatają się ze sobą tradycja i współczesność” [Białystok, 5.VI.1991]. Kaznodzieja odwołał się również do historii i przypomniał, że dawne synody pomezańskie, chełmińskie i warmińskie odnosiły się do wspólnot religijnych i miejsc, które obecnie znajdują się w diecezji elbląskiej.

Uroczystą sesję plenarną w Ratuszu Staromiejskim poprowadził ks. prof. dr hab. Stefan Ewertowski – sekretarz generalny synodu. Wykład wprowadzający w prace synodalne wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak [UKSW, WSD Płock]. Przypominał w nim, że: „Kościół nie jest nasz, ale jest Boży” [Benedykt XVI], oraz że w Kościele jako Ciele Chrystusa otrzymujemy słowo, sakrament i nowe życie. Kościół jest więc przedmiotem wyznania naszej wiary. Prof. Seweryniak przypomniał też, że niektórzy z ojców soboru w Chalcedonie [451 r.] mieli świadomość, iż soboru/synodu nie można przeżywać na sposób arystotelika, ale na sposób rybaka, tzn. że synod nie jest kongresem naukowym lecz zgromadzeniem osób, ożywianych troską o Kościół, właściwą apostołom. Synod nie jest również parlamentem lokalnym, ale czasem intensywnego słuchania głosu Ducha Świętego, który mówi do Kościoła, znajdującego się nieustannie w drodze.

Po wykładzie głos zabrał prezydent Elbląga Witold Wróblewski i przewodniczący rady miasta Marek Pruszak. Pismo okolicznościowe nadesłał starosta elbląski Maciej Romanowski. W imieniu ekumenicznych obserwatorów zgromadzenie synodalne pozdrowił pastor Kościoła Zielonoświątkowego prof. dr hab. Wojciech Gajewski. Oprawę muzyczną Mszy św. oraz sesji plenarnej przygotował chór „Lutnia” z Malborka pod dyrekcją pani Bożeny Belcarz. Logo synodu, zaprojektowane przez artystę plastyka Marka Omieczyńskiego ze Sztumu, przedstawia symboliczne skrzyżowanie dróg.

[ks.pt]

DSC 5676

DSC 5680

DSC 5694

DSC 5696

DSC 5702

DSC 5711

DSC 5717

DSC 5722

DSC 5728

DSC 5750

DSC 5752

DSC 5765

DSC 5780

DSC 5781

DSC 5791

DSC 5823

DSC 5826

DSC 5834DSC 5887

DSC 5879

DSC 5893

DSC 5983

phplJwG6k

phpSM7SaI

phpS2D4mV

phpKyVNbw102d1fbb9b7f0c986c1d9d14da39d9bd

phpcH2xsZ

5f73510d2ffb6a400f35a9d26fa25fa5

ad7a8b2339f66887a614b2671cd3cbe1

79ae6abe8b40a71277401e3e951c9864

3e97b98ebb339748e242fb37d1f42043

phpj0lepz3