Jesteś tutaj: Biskupi » Bp Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy

Bp Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy

PortretBpWojciech02 kopia

Dewiza biskupia: Ewangelia źródłem radości

urodzony: 23 maja 1970 Skrwilno
święcenia prezbiteratu: 10 czerwca 1995 Elbląg [bp Andrzej Śliwiński]
święcenia biskupie: 6 kwietnia 2019 Elbląg [główny szafarz: bp Jacek Jezierski]

doktor teologii pastoralnej [specjalność: liturgika] 
biskup pomocniczy diecezji elbląskiej 2019-  (diecezja tytularna: Casae Nigrae)

w Konferencji Episkopatu Polski:
członek Komiji ds. Duchowieństwa

adres do korespondencji: ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg, tel. 55 232 73-70

Relacja Telewizji TRWAM ze święceń biskupich bp. Wojciecha Skibickiego: TUTAJ! 

Homilia bp. Jacka Jezierskiego [6 VI 2019]: TUTAJ!

BIOGRAM BISKUPA WOJCIECHA SKIBICKIEGO

Ojciec Święty Franciszek ustanowił ks. Wojciecha Skibickiego biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej [stolica tytularna Casae Nigrae (Numidia) - obecnie Algieria]. Nominację papieską ogłoszono w kurii diecezjalnej 14 lutego 2019 roku.

Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 r. w Skrwilnie [ziemia dobrzyńska, diecezja płocka] w rodzinie Józefa i Lucyny z domu Pilśniak. Ochrzczony w parafialnym kościele pw. św. Anny.

Szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Malborku [matura 1989]. Związany z parafią pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Matura w Liceum Ogólnokształcącym w Malborku [1989]. Studia teologiczne w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu zakończone magisterium [ATK Warszawa, promotor ks. prof. dr hab. Władysław Nowak]. Święcenia prezbiteratu – 10 czerwca 1995 r. w Elblągu [szafarz: bp Andrzej Śliwiński].

Wikariusz parafii św. Rodziny w Elblągu [1995/96]. Sekretarz i kapelan biskupa [1996/1997 oraz 2003-2010]. Studia doktoranckie z zakresu liturgiki w KUL. Praca doktorska [2003] pt. Instytucja katechumenatu dorosłych w praktyce duszpasterskiej diecezji polskich [promotor ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć]. 

Ukończył także: Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa w KUL w Lublinie [1999-2001], Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie [2011-2013] oraz szkolenie nt. “Kanoniczne i psychologiczne aspekty odpowiedzi Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych” [2015].

Wykładowca liturgiki w seminariach duchownym w Elblągu i Pieniężnie. Wicerektor seminarium w Elblągu [2004-2016]. Członek rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. Kanonik rzeczywisty Kapituły Katedralnej Elbląskiej [2014].

Diecezjalny korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej [2006-2015]. Rzecznik prasowy kurii diecezjalnej [2009-2019].

Delegat biskupa ds. ochrony małoletnich [2015-2019] oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego [2016-]. Dyrektor wydziału nauki katolickiej kurii [2016-]. Dyrektor ośrodka formacji diakonów stałych w diecezji. Członek komisji głównej synodu diecezjalnego oraz przewodniczący zespołu pobożności ludowej i formacji liturgicznej.

Związany duszpastersko ze wspólnotami Wiara i Światło oraz Chemin Neuf.

Członek rady fundacji „Mater Dei” w Malborku [2013]. 

Święcenia bp. Wojciecha Skibickiego [6 kwietnia 2019] były drugimi w dziejach kościoła św. Mikołaja w Elblągu. W dniu 7 października 1747 r. święcenia biskupie otrzymał w tym samym miejscu bp Wojciech Stanisław Leski - biskup chełmiński. Zob. B. Dygdała, J. Dygdała, Z działalności kościelnej i politycznej biskupa chełmińskiego Wojciecha Stanisława Leskiego (1702-1758), w: Ad Fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi..., red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew i I. Makarczyk, Olsztyn 2006, s. 87-88.

Komunikat nuncjatury apostolskiej w Warszawie: TUTAJ!

Herb kolor

 

HERB BISKUPA WOJCIECHA SKIBICKIEGO

Herb biskupi zwieńczony jest zawsze zielonym kapeluszem z dwoma sznurami zakończonymi sześcioma chwostami w trzech rzędach. Kapelusz herbowy (wł. galero) wywodzi się od dawnego nakrycia głowy pasterzy, a jego kolor symbolizuje dobrego pasterza, wiodącego swą owczarnię na zielone pastwiska.

Za tarczą herbową w tle widnieje krzyż łaciński, wskazujący na Chrystusa.

Zasadnicza część herbu to godło umieszczone na tarczy. Tarcza herbu została podzielona na cztery pola [dwa czerwone i dwa niebieskie] za pomocą skrzyżowania pastorału i włóczni – symbolizującymi św. Wojciecha, który jak wskazują badania wielu historyków prawdopodobnie poniósł śmierć męczeńską w Świętym Gaju, nieopodal Elbląga.

W górnym polu czerwonym znajduje się pięciopłatkowa róża srebrna [różyc, poraj] – znak rodu Sławników, z którego pochodził św. Wojciech.
W dolnym polu czerwonym: księga Ewangelii, a na jej kartach greckie litery Alfa i Omega – symbole Jezusa Chrystusa. Księga nawiązuje do zawołania biskupiego, umieszczonego na szarfie pod herbem: „Ewangelia źródłem radości”.

Kolory w godle: kolor czerwony symbolizuje w heraldyce - wspaniałomyślność, hart ducha i waleczność; niebieski - czystość, lojalność i wierność.  [autor opisu: ks. dr hab. Piotr Towarek]