Jesteś tutaj: Kuria » Rady

Rady

KOLEGIUM KONSULTORÓW DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowione w dniu 18 października 2019 roku na 5 lat

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI
2. Ks. prał. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
3. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG
4. Ks. kan. dr Andrzej KŁÓDKA
5. Ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
6. Ks. kan. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI prof. UWM
7. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI

RADA KURIALNA

Wikariusze Generalni - bp dr Wojciech SKIBICKI, ks. prał. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
Wikariusz Sądowy - ks. kan. dr Andrzej KŁÓDKA
Kanclerz - ks. prał. dr Zdzisław BIEG
Dyrektorzy Wydziałów - ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI, ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI
Ekonom diecezji - ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
Rzecznik ds. mediów, sekretarz Biskupa Elbląskiego - ks. kan. dr Piotr TOWAREK

RADA KAPŁAŃSKA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowiona w dniu 17 października 2019 roku na 5 lat

KAPŁANI Z WOLNEGO WYBORU:

1. Ks. prał. mgr Stanisław GADZINA
2. Ks. prał. Stanisław BŁASZKOWSKI
3. Ks. kan. dr Zbigniew KULESZ
4. Ks. kan. dr Mariusz KLIMKOWSKI
5. Ks. kan. dr Mariusz PIETRZYKOWSKI
6. Ks. kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ
7. Ks. kan. mgr Aleksander LEWANDOWSKI
8. Ks. kan. Marek CIEŚLAK
9. Ks. kan. mgr Andrzej GAJEWSKI 
10. Ks. mgr lic. Dariusz LAMPKOWSKI
11. Ks. mgr lic. Mirosław WNĘK
12. Ks. mgr Sylwester ZIEMANN
13. Ks. mgr Józef GROCHOWSKI, SDB
14. Ks. mgr Jerzy URBANIK, SDS
15. Ks. mgr Robert GUBERNAT
16. Ks. mgr Tomasz SZRAMOWSKI
17. Ks. mgr Krzysztof STASAL 
18. Ks. mgr Jacek DĄBROWSKI
19. Ks. mgr Łukasz CIEPLIŃSKI
20. Ks. mgr Rafał GIEDROJC
21. Ks. mgr Łukasz GOLEC
22. Ks. mgr Grzegorz WALA

KAPŁANI Z URZĘDU:

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI – biskup pomocniczy
2. Ks. prał. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI - wikariusz generalny
3. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG - wikariusz biskupi ds. dyscypliny sakramentów
4. Ks. kan. prof. UWM dr hab. Marek KARCZEWSKI - rektor Seminarium
5. Ks. kan. dr Andrzej KŁÓDKA - wikariusz sądowy
6. Ks. kan. dr Andrzej KILANOWSKI - dyrektor Wydz. Duszpasterskiego

 KAPŁANI Z NOMINACJI BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

1. Ks. kan. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM
2. Ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI
3. Ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI
4. Ks. kan. mgr Jerzy PAWELCZYK
5. Ks. dr Marcin PINKIEWICZ - sekretarz
6. Ks. kan. dr Piotr TOWAREK
7. Ks. mgr lic. Piotr MOLENDA
8. Ks. mgr lic. Andrzej PIOTROWSKI
9. Ks. mgr Piotr OLECHOWSKI
10. Ks. kan. dr Stanisław GORGOL

ZESPÓŁ PROBOSZCZÓW (KAN. 1742 § 1 KPK)

Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
Ks. Kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ
Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI
Ks. Kan. dr Ryszard MILEWSKI

DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA
ustanowiona w dniu 16 maja 2021 roku na 5 lat

Z URZĘDU:

1. Bp dr Wojciech Skibicki
2. Ks. prałat mgr lic. Walenty Szymański
3. Ks. kan. dr Andrzej Kilanowski
4. Ks. dr Mariusz Ostaszewski

Z WYBORU:

1. Ks. kan. mgr Piotr Bryk
2. Ks. kan. Marek Cieślak
3. Ks. dr Arkadiusz Dekański
4. Ks. kan. mgr lic. Andrzej Domoń
5. Ks. mgr Adam Insadowski
6. Ks. dr Krzysztof Kaoka
7. Ks. mgr lic. Dariusz Lampkowski
8. Ks. mgr lic. Piotr Łatacz
9. Ks. kan. dr Ryszard Milewski
10. Ks. kan. mgr Tomasz Mogielnicki
11. Ks. mgr lic. Piotr Molenda
12. Ks. mgr Dariusz Morawski
13. Ks. mgr Janusz Pach
14. Ks. mgr Daniel Pałkowski
15. Ks. mgr Zbigniew Pieczuro
16. Ks. kan. dr Arkadiusz Śnigier
17. Ks. mgr lic. Mirosław Wnęk
18. Ks. kan. mgr Wojciech Zwolicki

19. Ks. mgr lic. Mariusz Simonicz, CSsR
20. Ks. mgr lic. Jerzy Urbanik, SDS

Z NOMINACJI BISKUPA ELBLASKIEGO:

1. Ks. dr Marek Piedziewicz
2. Ks. kan. dr Grzegorz Puchalski
3. Ks. mgr lic. Piotr Szafrański

4. Diakon mgr Wojciech Handke

5. S. dr Miriam Maria Bilska, CSSJ – sekretarz rady
6. S. mgr Krystiana Chojnacka, OSB
7. S. mgr lic. Łucja Irena Jaworska, CSC

8. Pani mgr Beata Olszewska, OV

9. Pani mgr Anna Kamińska
10. Pani dr hab. Marta Kowalczyk
11. Pani lek. med. Danuta Podjacka

12. Państwo mgr Anna i dr Marcin Bukowscy
13. Państwo Bernadeta i mgr Andrzej Omieczyńscy

14. Pan mgr Jerzy Dziczek
15. Pan mgr Walerian Lewko
16. Pan mgr Andrzej Omieczyński

RADA EKONOMICZNA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowiona w dniu 1 sierpnia 2019 roku na 5 lat

1. Bp dr Wojciech SKIBICKI
2. Ks. prał. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI
3. Ks. prał. dr Zdzisław BIEG
4. Ks. Sławomir MAŁKOWSKI
5. Ks. Ignacy NAJMOWICZ
6. Ks. Dariusz JUSZCZAK
7. Ks. Dariusz PASZKOWSKI
8. Ks. Andrzej STARCZEWSKI
9. Ks. Wojciech BOROWSKI
10. Ks. Krzysztof SĘKUŁA – sekretarz
11. Ks. Maciej PACYNKO
12. Ks. Adam INSADOWSKI - sekretarz

DIECEZJALNA RADA ds. EKUMENIZMU
ustanowiona w dniu 9 grudnia 2020 roku na 5 lat

1. Ks. Marek KARCZEWSKI – przewodniczący
2. Ks. Marek ŻMUDZIŃSKI
3. Ks. Andrzej KILANOWSKI
4. Ks. Andrzej GAJEWSKI
5. Ks. Dariusz POLAK
6. Ks. Damian SIKORSKI

RADA ds. MISJI DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
ustanowiona w dniu 10 grudnia 2020 roku na 5 lat

1. Ks. Ryszard PÓŁTORAK
2. Ks. Stanisław GORGOL
3. Ks. Tomasz BIELECKI
4. Ks. Krzysztof SĘKUŁA
5. Ks. Zbigniew PIECZURO
6. mgr Anna LICZNERSKA
7. mgr Małgorzata DĄBROWSKA

RADA "CARITAS SACERDOTALIS"
ustanowiona 1 stycznia 2022 roku na 5 lat

1. Ks. mgr lic. Andrzej Piotrowski – przewodniczący,
2. Ks. prałat mgr Walenty Szymański,
3. Ks. kan. mgr Dariusz Paszkowski,
4. Ks. mgr lic. Adam Insadowski,
5. Ks. mgr Michał Semeniuk.