Jesteś tutaj: Kuria » Rady

Rady

I. KOLEGIUM KONSULTORÓW DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Ustanowione w dniu 16. października 2014 roku na okres 5 lat

Bp dr Józef WYSOCKI

Ks. Prałat Kan. prof. dr hab. Jan WIŚNIEWSKI

Ks. Prałat Kan dr hab. Stefan EWERTOWSKI prof. UWM

Ks. Prałat Kan. dr Zdzisław Marian BIEG

Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI

Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI

Ks. Kan. dr Andrzej KILANOWSKI

Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

Ks. Kan. dr Wojciech SKIBICKI

 

II. RADA KAPŁAŃSKA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Ustanowiona w dniu 16. października 2014 roku na okres 5 lat

KAPŁANI Z URZĘDU:

Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI - wikariusz generalny

Ks. Prałat Kan. dr Zdzisław BIEG - wikariusz biskupi i kanclerz Kurii

Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI - ekonom diecezji

Ks. Kan. dr Sławomir MAŁKOWSKI - rektor WSDDE

Ks. Kan. dr Andrzej KŁÓDKA - wikariusz sądowy - sekretarz rady

Ks. Kan. dr Andrzej KILANOWSKI - dyrektor Wydz. Duszpasterskiego

KAPŁANI Z WOLNEGO WYBORU:

Ks. Kan. dr Wojciech SKIBICKI

Ks. Kan. mgr Dariusz JUSZCZAK

Ks. Kan. mgr Aleksander LEWANDOWSKI

Ks. mgr Dariusz POLAK

Ks. mgr Krzysztof STASAL

Ks. mgr Przemysław DEMSKI

Ks. mgr Piotr FIAŁEK

Ks. mgr Krzysztof PLESKOT

Ks. kan. Jarosław KIEŁB

Ks. Marek WITKOWSKI

Ks. mgr lic. Jarosław JANOWICZ

Ks. Kan. mgr Wojciech ZWOLICKI

KAPŁANI Z NOMINACJI BISKUPA ELBLĄSKIEGO

Bp dr Józef WYSOCKI

Ks. Prałat Kan. prof. dr hab. Jan WIŚNIEWSKI

Ks. Prałat Kan. dr hab. Stefan EWERTOWSKI, prof. UWM

Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

Ks. Kan. dr Ryszard MILEWSKI

Ks. mgr lic. Dariusz KUŁAKOWSKI

Ks. Kan. mgr lic Andrzej DOMOŃ

O. mgr lic Piotr WIŚNIEWSKI, CSsR

 

III. ZESPÓŁ PROBOSZCZÓW (KAN. 1742 § 1 KPK)

Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAфSKI

Ks. Kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ

Ks. Prałat Kan. Stanisł‚aw BŁASZKOWSKI

Ks. Kan. dr Ryszard MILEWSKI

 

IV. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

Ustanowiona w dniu 17. listopada 2014 roku na okres 5 lat

KAPŁANI Z URZĘDU:

Ks. Prałat Kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI - Sekretarz Rady

Ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI

Ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI

Ks. Kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK

KAPŁANI DIECEZJALNI:

Ks. Kan. mgr Edward RYSZTOWSKI

Ks. dr Waldemar MALISZEWSKI

Ks. mgr lic. Maciej RUCIŃSKI

Ks. mgr lic. Krzysztof SĘKUŁA

Ks. mgr lic. Adam SKRZYŃSKI

Ks. mgr Przemysław DEMSKI

Ks. mgr Maciej PACYNKO

Ks. mgr Karol WAGA

KAPŁANI ZAKONNI:

O. Gracjan Tomasz LANDOWSKI, OFM - Kadyny

2. O. Tadeusz RZEKIECKI, OMI - Iława

SIOSTRY ZAKONNE:

S. mgr Aleksandra ANDRUKIEWICZ, CSFN - Elbląg

S. mgr Bożena SZALKIEWICZ, FMM - Malbork

S. Anna RASZKOWSKA, SMMI - Elbląg

S. mgr Danuta JARZĄBEK, CSNJ - Krynica Morska

WIERNI ŚšWIECCY:

Pani dr hab. Marta KOWALCZYK, Elbląg

Pani mgr lic. Brygida KLINGENBERG-HOMA, Sztum

Pani Beata TOWAREK, Pasłęk

Pani mgr Wisława ZANDER, Elbląg

Pani mgr Agnieszka SZCZEPAŃSKA - Elblą…g

Pani Anna BUKOWSKA, Elbląg

Pan Marcin BUKOWSKI, Elbląg

Pan dr Wiesław GÓRSKI - Mikołajki Pomorskie

Pan mgr Walerian LEWKO, Iława

Pan mgr Krzysztof ŁASZUK, Malbork

Pan mgr Piotr OLBRYŚ, Malbork

Pan mgr Jerzy DZICZEK - Iława

 

V. RADA EKONOMICZNA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Ustanowiona w dniu 1. lipca 2014 roku na 5 lat

Ks. Prałat Kan. dr Zdzisław Marian BIEG - Sekretarz

Ks. Prałat Kan. mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI

Ks. Kan. mgr lic. Ignacy NAJMOWICZ

Ks. Kan. mgr Mieczysław ADAMCZYK

Ks. Kan. mgr Zbigniew CIAPAŁA

Ks. dr Wojciech BOROWSKI

Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

Ks. Kan. mgr lic. Dariusz JUSZCZAK

Ks. Kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI

Ks. Kan. mgr Andrzej STARCZEWSKI


VI. RADA DO SPRAW PERSONALNYCH

Ustanowiona w dniu 27. marca 2015 roku na 3 lata

Bp dr Józef WYSOCKI

Ks. Prałat Kan. dr Zdzisław Marian BIEG

Ks. Prałat mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI

Ks. Prałat Kan. Stanisł‚aw BŁASZKOWSKI

Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

Ks. Kan. dr Wojciech SKIBICKI

 

VII. DIECEZJALNA RADA DS. EKUMENIZMU 

Ustanowiona dn. 9. grudnia 2015 r. na okes 5 lat

Ks. Kan. prof. dr hab. Marek KARCZEWSKI – przewodniczący, delegat biskupa ds. ekumenizmu
Ks. dr Krzysztof KOBYLSKI – zastępca delegata biskupa ds. ekumenizmu
Ks. Kan. mgr lic. Jarosław HOSSA
Ks. mgr lic. Dariusz PIÓROWSKI
Ks. mgr lic. Mariusz PAWLIKOWSKI
Ks. mgr Ireneusz KUC
Ks. mgr Dariusz POLAK

VIII. RADA DS. MISJI DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Ustanowiona dn. 10. grudnia 2015 r. na okes 5 lat

1) Ks. Kan. mgr Jarosław KIEŁB – diecezjalny referent ds. misji i diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
2) Ks. Kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK
3) Ks. mgr Krzysztof SĘKUŁA
4) Mgr Anna KAMIŃSKA – parafia Nowy Staw
5) Mgr Anna LICZNERSKA – parafia Karaś

 

IX. ZARZĄD "CARITAS SACERDOTALIS" DIECEZJI ELBLĄSKIEJ 

Ustanowiony 01. stycznia 2012 roku na okres 5 lat

Ks. Prałat Kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI - Przewodniczący

Ks. Prałat Kan. Stanisław BŁASZKOWSKI - Ekonom DE

Ks. dr Wojciech BOROWSKI - Dyrektor Caritas DE

Ks. Kan. mgr Wojciech ZWOLICKI - przedstawiciel Księży Proboszczów

Ks. mgr Adam SKRZYŃSKI- przedst. Księży Wikariuszy

Ks. Kan. Ryszard SZRAMKA - przedst. Księży Emerytów