Jesteś tutaj: Kuria » Delegaci i Referenci

Delegaci i Referenci

I. KAPŁANI UPOWAŻNIENI DO BIERZMOWANIA W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH:    

   - ELBLĄG - kościół katedralny pw. św. Mikołaja: 

      Ks. kan. Stanisław BŁASZKOWSKI – dziekan kapituły katedralnej
      Ks. kan. Andrzej KŁÓDKA
      Ks. kan. Jacek NEUMANN

   - KWIDZYN - kościół współkatedralny pw. św. Jana Ewangelisty

      Ks. kan. Ignacy NAJMOWICZ - kanonik prepozyt kapituły
      Ks. Przemysław DEMSKI – wikariusz katedry

II. EGZORCYŚCI DIECEZJALNI:

     Ks. Zbigniew KULESZ (Elbląg) tel. kom. 691 269 956
     Ks. Piotr TOWAREK (Elbląg) tel. kom. 501 236 331, E-mail: towarek@op.pl
     Ks. Józef MICIŃSKI (Malbork) tel. stacj. 55 272 31 87

III. CENZORZY KSIĄG RELIGIJNYCH:
      Ks. prof. dr hab. Wojciech ZAWADZKI - Koordynator
      Ks. dr hab. Marek KARCZEWSKI prof. UWM
      Ks. dr Arkadiusz ŚNIGIER

IV. DELEGACI BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

1. DELEGAT DS. FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW:
    Ks. Kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

2. DYREKTOR OŚRODKA FORMACJI DIAKONÓW STAŁYCH:
     Bp dr Wojciech SKIBICKI

3. DELEGAT DS. NADZYWCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.:
    Ks. Kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI

4. DELEGAT DS. LITURGII:
    vacat

5. DELEGAT DS. ORGANISTÓW i MUZYKI KOŚCIELNEJ:
    Ks. dr Piotr TOWAREK

6. DELEGAT DS. POWOŁAŃ: Ks. mgr Sławomir MILDE

7. DELEGAT DS. SŁUŻBY LITURGICZNEJ: Ks. mgr Sławomir MILDE

8. DELEGAT DS. MĘSKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO i STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO:

    O. mgr Mariusz SIMONICZ CsSR

9. DELEGATKA DS. ŻEŃSKICH ISNSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO i STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO:

    S. mgr Teresa WIĘCEK, RM

10. DELEGAT DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO (Dziewice, Wdowy i Pustelnice):

    Bp dr Wojciech SKIBICKI

11. DELEGAT DS. EKUMENIZMU: Ks. Kan. dr hab. Marek KARCZEWSKI prof. UWM

12. DELEGAT DS. MISJI: Ks. mgr Piotr MAKOWSKI

13. DELEGAT DS. WPROWADZANIA ZAPISÓW KONKORDATU:
     Ks. Kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI

14. DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI i MŁODZIEŻY PRZED WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM:
     Ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI, E-mail: piotsza@interia.pl 

15. DIECEZJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW: Ks. Kan. mgr Andrzej STARCZEWSKI

16. DELEGAT BISKUPI ds. FUNDUSZU OCHRONY ŻYCIA: ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI

V. REFERENCI:

- DIECEZJALNY REFERENT DS. UBEZPIECZEŃ: Ks. Kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI

- DIECEZJALNY REFERENT DS. NAUKI: Pani dr hab. Marta KOWALCZYK

VI. DYREKTORZY:

- DYREKTOR DIEC. UNII APOSTOLSKIEJ KLERU: Ks. Kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ

- DYREKTOR DIEC. DS. PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH: Ks. Kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK

- DYREKTOR ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ:

   Ks. dr Waldemar MALISZEWSKI

- KOORDYNATOR ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ DO ŚWIĘTEGO GAJU: 

VII. DIECEZJALNI KOORDYNATORZY:

1. DS. KATOLICKICH STOWARZYSZEŃ WIERNYCH: Ks. Kan. mgr Piotr BRYK

2. DS. FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA:

Ks. Kan. dr R. MILEWSKI; zastępca: Ks. mgr lic. A. SKRZYŃSKI

VIII. DIECEZJALNY OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW:

Ks. Kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI [Malbork]