Jesteś tutaj: Kuria » Delegaci i Referenci

Delegaci i Referenci

I. KAPŁANI UPOWAŻNIENI DO BIERZMOWANIA W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH:    

   - ELBLĄG - kościół katedralny pw. św. Mikołaja: 

      ks. kan. Stanisław BŁASZKOWSKI – dziekan kapituły katedralnej
      ks. kan. prof. dr hab. Jacek NEUMANN - penitencjarz kapituły katedralnej
      ks. kan. dr Zbigniew KULESZ – kanonik kapituły katedralnej

   - KWIDZYN - kościół współkatedralny pw. św. Jana Ewangelisty

      ks. kan. mgr lic. Ignacy NAJMOWICZ - kanonik prepozyt kapituły      

II. EGZORCYŚCI DIECEZJALNI:

     ks. Zbigniew KULESZ (Elbląg) tel. kom. 691 269 956
     ks. Piotr TOWAREK (Elbląg) tel. kom. 501 236 331, E-mail: towarek@op.pl
     ks. Józef MICIŃSKI (Malbork) tel. stacj. 55 272 31 87

III. CENZORZY KSIĄG RELIGIJNYCH:
      ks. prof. dr hab. Wojciech ZAWADZKI - koordynator
      ks. dr hab. Marek KARCZEWSKI prof. UWM
      ks. dr Arkadiusz ŚNIGIER

IV. DELEGACI BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

Ochrona małoletnich

DELEGACI BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. OCHRONY DZIECI i MŁODZIEŻY
Ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI, Ks. dr Piotr FIAŁEK

KURATOR DIECEZJALNY ds. NADZORU NAD UKARANYMI ZA MOLESTOWANIE SEKSUALNE
Ks. kan. mgr Edward RYSZTOWSKI, Ks. mgr lic. Piotr MOLENDA

DUSZPASTERZ DO POMOCY DUCHOWEJ MAŁOLETNIM OFIAROM WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO
Ks. kan. dr Zbigniew KULESZ

KOORDYNATOR ds. WSPÓŁPRACY DIECEZJI ELBLĄSKIEJ z FUNDACJĄ ŚW. JÓZEFA KEP
Ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI, Ks. mgr Łukasz JAKUBOWSKI

Duchowieństwo

DIECEZJALNY OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW
Ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW
Ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. POWOŁAŃ
Ks. mgr Piotr CHMURA

DYREKTOR DIEC. UNII APOSTOLSKIEJ KLERU
Vacat

DYREKTOR OŚRODKA FORMACJI DIAKONÓW STAŁYCH
Bp dr Wojciech SKIBICKI

DYREKTOR DOMU KSIĘZY EMERYTÓW
Ks. mgr lic. Andrzej PIOTROWSKI

Liturgia

DELEGAT ds. LITURGII i CEREMONIARZ BISKUPA ELBLĄSKIEGO
Ks. kan. dr hab. Piotr TOWAREK

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. SZAFARZY NADZWYCZAJNYCH KOMUNII ŚW.
Ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. ORGANISTÓW I MUZYKI KOŚCIELNEJ
Ks. kan. dr hab. Piotr TOWAREK

DIECEZJALNY DUSZPASTERZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ
Ks. mgr Piotr CHMURA

Misje, ekumenizm, ochrona życia

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. MISJI
S. mgr Łucja JAWORSKA CSC

DYREKTOR DIECEZJALNY ds. PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH
Ks. kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK

KSIĘŻA MISJONARZE
Ks. kan. Leon JUCHNIEWICZ - EKWADOR
Ks. kan. mgr Zbigniew PIECZURO – RPA
Ks. mgr Cezary EJSYMONT – ALASKA, USA

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. EKUMENIZMU
Ks. prof. UWM dr hab. Marek KARCZEWSKI

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. FUNDUSZU OBRONY ŻYCIA
Ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. OCHRONY DZIEŁA STWORZENIA
Ks. mgr Łukasz SOŁTYSIAK

Młodzież, pielgrzymka

DIECEZJALNY KOORDYNATOR ds. FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA
Ks. mgr lic. Adam SKRZYŃSKI, Ks. mgr lic. Karol WAGA

DYREKTOR ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ
Ks. mgr Marek SADŁOCHA

Konsekrowani

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. MĘSKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO i STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
O. mgr Mariusz SIMONICZ, CSsR

DELEGATKA BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. ŻEŃSKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
S. mgr Teresa WIĘCEK, RM

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. INDYWIDUALNYCH FORM
ŻYCIA KONSEKROWANEGO (pustelnice, dziewice, wdowy)
Bp dr Wojciech SKIBICKI