Jesteś tutaj: Kuria » Zbiór dokumentów

Zbiór dokumentów

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA - dokumenty kancelaryjne KEP: TUTAJ!

WZORY PISM URZĘDOWYCH: TUTAJ!

ZBIÓR PRAWA DIECEZJALNEGO:

Dekret o nadzwyczajnych zarządzie + Aneks: TUTAJ!

Instrukcja o cmentarzach diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Instrukcja o szafarzach nadzwyczajnych Komunii świętej diec. elbl.: TUTAJ!

Isntrukcja o wprowadzeniu nowego proboszcza oraz przekazaniu dóbr kościelnych: TUTAJ!

Instrukcja o wczesnej Komunii św. w diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Regulamin organistów diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Regulamin pracy Rady Ekonomicznej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Regulamin Sądu Diecezjalnego w Elblągu: TUTAJ!

Regulamin Wyższego Seminarium Duchownego DE: TUTAJ!

Rozporządzenie o zadaniach dziekana w diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Akcji Katlickiej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut diakona stałego w diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut i Regulamin EPP na Jasną Górę: TUTAJ!

Statut Kolegium Konsultorów diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Rady Ekonomicznej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Rady Kapłańskiej diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej: TUTAJ!

Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych: TUTAJ!

Statut sanktuarium MB Szkaplerznej w Lubieszewie: TUTAJ!

Statut grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji elbląskiej: TUTAJ!

Wskazania: pogrzeb dziecka zmarłego przed urodzeniem lub krótko po urodzeniu: TUTAJ!

Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpast. z osobami małoletnimi: TUTAJ!