Jesteś tutaj: Kuria » Komisje

Komisje

I. DIECEZJALNA KOMISJA DS. KONSERWACJI ZABYTKÓW, SZTUKI SAKRALNEJ          i BUDOWNICTWA KOŚCIELNEGO

Ustanowiona w dniu 1 października 2015 roku na okres 5 lat 

Ks. kan. mgr Andrzej STARCZEWSKI - przewodniczący
Ks. kan. dr Sławomir MAŁKOWSKI
Ks. kan. mgr Zbigniew CIAPAŁA
Ks. kan. mgr Tomasz GAŃKO
Ks. kan. mgr Janusz KILIAN
Ks. kan. mgr Grzegorz WĄSOWSKI
Ks. kan. Marek CIEŚLAK
Ks. dr Krzysztof KOBYLSKI – sekretarz
Ks. mgr Andrzej WACH

II. KOMISJA LITURGICZNA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ [kadencja 2019-2024]

1. Bp kan. dr Wojciech SKIBICKI
2. Ks. kan. mgr Edward RYSZTOWSKI
3. Ks. dr Marcin PINKIEWICZ
4. Ks. dr Piotr TOWAREK
5. Ks. mgr Sylwester ŻBIKOWSKI
6. S. mgr Beatrycze Magdalena MIKULSKA OCD
7. S. mgr Anna RATAJCZYK CSC
8. Pani mgr Beata OLSZEWSKA OV
9. Pan mgr Wojciech HANDKE
10. Pan mgr Krzysztof BROWALSKI

III. KOMISJA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ DIECEZJI ELBLĄSKIEJ [kadencja 2019-2024]

1. ks. dr Piotr TOWAREK [przewodniczący]
2. Janusz BOROWSKI
3. Leszek GOSK
4. mgr Eliza KACZMARCZYK
5. mgr Jacek MATUKIEWICZ
6. ks. kan. mgr Andrzej LIETZ
7. ks. kan. mgr Jerzy PAWELCZYK
8. ks. mgr Marek SADŁOCHA
9. mgr Karolina SZCZEPAŃSKA
10. dr hab. Krzysztof URBANIAK, prof. AM w Łodzi

IV. DIECEZJALNA KOMISJA DS. FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW

Ustanowiona w dniu 1 października 2015 roku na okres 5 lat 

Ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI - przewodniczący
Ks. prał. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI
Ks. kan. dr Arkadiusz ŚNIGIER
Ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI
Ks. kan. mgr Jerzy PAWELCZYK
Ks. mgr lic. Piotr MOLENDA
Ks. mgr Adrian WOŹNIAK

V. KOMISJA NADZORCZA DOMU FORMACYJNEGO ŚW. WOJCIECHA W MIKOSZEWIE

Ustanowiona w dniu 1 października 2019 roku na okres 5 lat

Ks. kan. dr Ryszard MILEWSKI - przewodniczący
Ks. kan. mgr Jan SOLIS
Ks. mgr Maciej PACYNKO

VI. DIECEZJALNY ZESPÓŁ ds. NOWEJ EWANGELIZACJI [ustanowiony 27 marca 2017]

ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI - przewodniczący
ks. kan. mgr Edward RYSZTOWSKI
ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI
ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI
Pan Andrzej MICHALCZYK