Inauguracja roku katechetycznego dla nauczycieli religii diecezji elbląskiej [27 sierpnia 2022]

27.08.2022 r.

katecheci1

Nauczyciele religii diecezji elbląskiej rozpoczęli uroczyście nowy rok szkolny [27 sierpnia 2022]. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w katedrze św. Mikołaja, której przewodniczył bp Jacek Jezierski. W wygłoszonym kazaniu mówił m.in.: "Edukacja religijna, moralna, społeczna, emocjonalna, patriotyczna, zrównoważony rozwój waszych uczennic i uczniów dokonuje się dzięki waszym talentom i uzdolnieniom. Nie zakopaliście ich, nie zmarnowaliście ich. Zostały pomnożone i służą innym, młodemu pokoleniu, nowym generacjom". Druga część spotkania miała miejse w sali elbląskiego Centrum „Światowid”. Główną jej część stanowił wykład o. Andrzeja Danilewicza SVD o polskim misjonarzu o. Marianie Żelazku, werbiście pracującym w Indiach, apostole godności i życia, kandydacie do chwały ołtarzy. Tą część spotkania poprawdził bp Wojciech Skibicki, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii. Więcej: TUTAJ!

 

Plurimos annos!

17.08.2022 r.

ResizedImage600400 Ingres ks. bp. Jacka Jezierskiego 7

W dniu 17 sierpnia imieniny obchodzi ksiądz biskup Jacek Jezierski. Najdostojniejszego Solenizanta otaczamy naszą serdeczną modlitwą, życząc błogosławieństwa Bożego i opieki św. Jacka Odrowąża. Plurimos annos!

Kazanie bp. Jacka Jezierskiego z okazji Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Elbląg [12 VIII 2022, kościół św. Piotra Apostoła w Młynarach]

13.08.2022 r.

1 Vu2orgP

Zbliża się doroczne Święto Wojska Polskiego, dlatego też gromadzimy się także w kościele, aby modlić się o pokój, za ojczyznę i naszych żołnierzy. W Księdze Apokalipsy znajdujemy wizję prześladowanej kobiety (Ap 12). Jest ona brzemienną, tzn. jest w ciąży, albo mówiąc jeszcze poprawniej znajduje się w stanie błogosławionym. Bliskie są narodziny jej dziecka. Tymczasem tej kobiecie zagraża smok, straszny potwór, który pragnie zniszczyć jej dziecko. 

Czytaj więcej...

Elbląskie piegrzymki (piesza i rowerowa) dotarły na Jasną Górę [11 sierpnia 2022]

11.08.2022 r.

ad153d315771a8139d10d415a17685f4

30. Elbląska Pielgrzymka Piesza przybyła na Jasną Górę (11 sierpnia 2022). Wędrówce towarzyszyło hasło: Chcemy ujrzeć Jezusa! W tym roku w pielgrzymce wzięło udział 320 pątników. Wraz z nimi na szczyt jasnogórski dotarło 63 pielgrzymów 13. Pielgrzymki Rowerowej z Elbląga do Częstochowy (hasło: Ja jestem chlebem żywym”). Pielgrzymi pokonali dystans ponad 500 km (pieszo 16 dni, na rowerach 7 dni). Na wałach jasnogórskich powitał ich biskup pomocniczy diecezji elbląskiej Wojciech Skibicki. On również przewodniczył Mszy św. na zakończenie pielgrzymowania, która odprawiona została w kaplicy cudownego obrazu jasnogórskiego.

Czytaj więcej...

Książka pt. "Ekologia Prus Królewskich"

09.08.2022 r.

20220809 161550

Staraniem Diecezji Elblaskiej, a zwłaszcza ks. prof. Wojciecha Zawadzkiego, ukazała się na rynku wydawniczym książka pt. "Ekologia Prus Królewskich". Publikację sfinansowano ze środków TAURON oraz Nadleśnictwa Elbląg. Znalazło się w niej 14 artykułów naukowych podejmujących w kontekście historycznym tematykę ochrony przyrody na terenie Prus Królewskich. Książka jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w listopadzie 2021 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elbłągu (organizatorzy: Diecezja Elbląska, Instytut Historii UKSW w Warszawie). Wcześniejsze tego typu publikacje to m.in.: "Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920" (rok wyd. 2019) oraz "Kobiety w Prusach Królewskich" (rok wyd. 2020). 

Czytaj więcej...

XIII. Rowerowa Pielgrzymka z Elbląga na Jasna Góra już w drodze

05.08.2022 r.

0b63e3da7a033e8d46610d521a4a997a

Po raz trzynasty wyruszyła dziś (5 sierpnia 2022) na trasę Rowerowa Pielgrzymka z Elbląga na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymom na jednośladach w ich drodze do Matki Bożej Częstochowskiej przyświeca hasło „Ja jestem chlebem żywym”. Zgodnie z tradycją, swoją wędrówkę rozpoczęli w elbląskiej parafii św. Jerzego. Mszy św. inaugurującej pielgrzymkę przewodniczył bp Jacek Jezierski.

Czytaj więcej...

Kazanie bp. Jacka Jezierskiego wygłoszone do pielgrzymów Elbląskiej Pielgrzymi Pieszej na Jasną Górę w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach [2 VIII 2022]

03.08.2022 r.

a4d09bf4ba291297f7efb3d6ca820a05

Obory leżą w Ziemi Dobrzyńskiej, wszak niedaleko stąd znajduje się miasto Golub-Dobrzyń. W końcu lat dwudziestych XIII w. książę mazowiecki Konrad podarował tę ziemię krzyżakom. Spodziewał się, że rycerski zakon Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie będzie chronił północne Mazowsze przed pogańskimi Prusami. Historia potoczyła się inaczej. Krzyżacy podbili ziemie Prusów w krótkim czasie, schrystianizowali mieszkańców. Założyli na tym terenie swoje państwo, które stało się trudnym sąsiadem nie tylko dla Mazowsza i Kujaw, ale także dla Królestwa Polskiego. Ziemia Dobrzyńska stała się ziemią sporną, ziemią niezgody.  

Czytaj więcej...