Jesteś tutaj: Instytucje » Caritas

Caritas

DYREKTOR: KS. DR WOJCIECH BOROWSKI

ZASTĘPCA DYREKTORA: KS. KAN. MGR LIC. DARIUSZ JUSZCZAK

SEKRETARZ: PANI ELŻBIETA SZECHLICKA

Adres: 82 – 300 ELBLĄG, ul. Zamkowa 17,

Kontakt: tel. (55) 232 66 09; (55) 618 18 61; E – mail: caritas.elblag@gmail.com

Strona internetowa: caritas.elblag.pl

KONTO BANKOWE: BGŻ O/O ELBLĄG NRB: 14 2030 0045 1110 0000 0090 1080

 

SZKOLNE KOŁA CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ: kliknij!

DIECEZJALNY KOORDYNATOR SKC: KS. MGR DAMIAN PAPIEROWSKI

E-mail: ksdamian@skc.elblag.pl    tel. 794-168-253

KOORDYNATOR CENTRUM WOLONTARIATU: Joanna Karcz 

E-mail: joanna@skc.elblag.pl