Święty Mikołaju módl się za nami

06.12.2017 r.

15 Sw Mikolaj Katedra Elblag foto Mieczyslaw Jaworski

Rok temu otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź ze Stolicy Apostolskiej na prośbę o ustanowienie św. Mikołaja z Myry patronem Elbląga. Rzymska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: dostrzegła istniejący od wieków i obecnie kult św. Mikołaja w Elblągu; przyjęła wybór osoby św. Mikołaja z pośród wielu świętych jako patrona naszego miasta, czemu sprzyja zgodne stanowisko Rady Miasta, a także duchownych innych Kościołów chrześcijańskich; uznała aprobatę miejscowego biskupa dla idei patrona miasta; potwierdziła przedłożoną prośbę, aby św. Mikołaj mógł być uznany za patrona Elbląga [foto: obraz św. Mikołaja, plebania katedralna].

Elbląg: XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa - Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności [4 grudnia 2017] - sprawozdanie

05.12.2017 r.

51397690

Po raz dwunasty wykładowcy i studenci wyższych uczelni Elbląga spotkali się na Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności [4 grudnia 2017]. Organizatorami spotkania byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. W tym roku spotkanie poświęcone zostało kwestii "dialogu".

Czytaj więcej...

Elbląg: Grupa wsparcia dla osób zmagających się z utratą bliskiej osoby

03.12.2017 r.

people joining add 580x358

Grupa wsparcia, która działa przy parafii Wszystkich Świętych w Elblągu, skierowana jest do zmagających się z utratą osoby bliskiej. Jest to miejsce, gdzie można otwarcie mówić o swoich przeżyciach, szczególnie w kontekście przeżywania żałoby. Grupa jest formą pomocy, której można udzielić sobie nawzajem w trudnym czasie utraty. Spotkania odbywają się co środa w odstępie dwóch tygodni. Najbliższe spotkanie: 6 grudnia 2017, godz. 17.00. Miejsce: Dom zakonny Księży Marianów przy ul. Agrykola 7 [część parterowa]. Grupę prowadzą psychologowie: ks. dr Artur Radacki i mgr Anna Zalewska. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 511 352 146. Grupa wsparcia realizuje swoje działania pod patronatem Hospicjum Elbląskiego.

Elbląg: Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci

30.11.2017 r.

f czolo szczepienia 342375

Urząd Miejski w Elblągu finansuje program szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla dzieci urodzonych w 2015-2016 r. z terenu miasta Elbląga. Penumokoki to powszechnie występujące bakterie. Kilkanaście z nich może powodować ciężkie zakażenia: płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet posocznicę. Ryzyko ciężkich zakażeń jest największe u dzieci. Sprawdź listę przychodni uczestniczących w programie... 

Czytaj więcej...

List biskupa elbląskiego na XXXIII Niedzielę Zwykłą [19 listopada 2017]

18.11.2017 r.

pastora10

Dziś z woli Ojca Świętego Franciszka obchodzimy pierwszy Dzień Ubogich w Kościele. Ojciec Święty zwraca naszą uwagę na ubogich. Oni są obecni nie tylko w kilku regionach świata, ale w każdym społeczeństwie, także i w naszym. Różne są przyczyny, formy i charakterystyki ubóstwa. Ubodzy żyją wśród ludzi zamożnych, cieszących się dobrobytem. Bogate metropolie otaczają przedmieścia nędzy. Istnieją społeczeństwa dobrobytu i obszary niedostatku. Ubóstwo i nędza bywają skutkiem niesprawiedliwości i krzywdy społecznej. Ubóstwo powodują wojny i kataklizmy w przyrodzie. Ubóstwo bywa też osobiście zawinione.

[foto: pastorał św. Mikołaja z katedry elbląskiej, ok. 1410]

 

Czytaj więcej...

Dzień Cecyliański muzyków diecezji elbląskiej: poczucie jedności, wspólnoty i piękna [17 listopada 2017]

17.11.2017 r.

7754a5c0309aceef05a05cd67178a84f

Ponad 80 organistów, dyrygentów, chórzystów, kantorów uczestniczyło w corocznym Dniu Cecyliańskim muzyków diecezji elbląskiej [17 listopada 2017]. Cześć pierwszą, w formie warsztatów wokalnych poprowadziły: Bożena Belcarz - chórmistrz, trener głosu, dyrygent chóru Lutnia w Malborku oraz Eliza Kaczmarczyk - dyrygent chóru Alta Trinita z parafii Trojcy Świętej w Elblągu. Owocem pracy była oprawa muzyczna Mszy św. w katedrze elbląskiej, której przewodniczył ks. bp Jacek Jezierski. W wygłoszonej homilii przypomniał obecnym postać św. Cecylii - patronki muzyki. Zwieńczeniem świętowania była agapa. Fotorelacja Gościa Elbląskiego: kliknij!

Czytaj więcej...

Poparcie dla inicjatywy ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję". Apel Prezydium KEP

11.11.2017 r.

2017 08 04 POMO MI FB Cover Image

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka. [www.zatrzymajaborcje.pl - KLIKNIJ]

Czytaj więcej...

Kazanie biskupa elbląskiego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości [katedra św. Mikołaja, 11 listopada 2017]

11.11.2017 r.

18839d823fc830d9e52c5b72b3a0c417

Nie wolno zmarnować przestrzeni wolności oraz czasu, który został nam dany po to, abyśmy umocnili nasze państwo. Gdy będzie ono słabe, wewnętrznie rozdarte, skłócone, wówczas przyjdą mentorzy z zewnątrz. Zaproponują programy naprawcze i podporządkują Polskę sobie. Pisał Karol Wojtyła, chrześcijański myśliciel i Polak: „Ojczyzna [to]: wyzwanie tej ziemi, rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje” [Myśląc Ojczyzna]. Ojczyzna, to postawione nam wyzwanie. [foto: Gość Elbląski]

Czytaj więcej...