Orędzie Papieża Franciszka na 28. Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2020)

10.02.2020 r.

PapaFranciscoSanidadDerecho

"Kościół chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu" – napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na 28. Światowy Dzień Chorego, który obchodzony jest w Kościele 11 lutego [wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes]. Światyowy Dzień Chorego jest kolejną – obok wielu innych ważnych pomysłów duszpasterskich – niezwykle cenną inicjatywą Jana Pawła II, wdrożoną w życie Kościała w 1993 roku. Czytaj pełny tekst orędzia: TUTAJ! Foto: alfayomega.es

 

List Prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

08.02.2020 r.

web3 cardinal stefan wyszynski poland

"Niech czas, poprzedzający dzień beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanie się dla wszystkich okazją do przypomnienia sobie jego nauczania" – zachęca abp Wojciech Polak - prymas Polski w liście przygotowującym do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego. List zostanie odczytany w kościołach w najbliższą niedzielę [9 lutego 2020]. Papież Franciszek na początku października 2019 r. zatwierdził dekret, który uznaje cud za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja Prymasa Polski i wieloletniego Przewodniczącego Episkopatu Polski odbędzie się 7 czerwca 2020 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Czytaj cały list: TUTAJ!

Dzień Życia Konsekrowanego: w Polsce pracuje ok. 32 tysiące sióstr zakonnych i zakonników

02.02.2020 r.

018868 Rlzc el24s0607 1 83

Dziś [2 lutego] obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą serdeczną wdzięcznością i modlitwą ogarniamy wszystkich konserowanych pracujących w diecezji elbląskiej. Według danych z końca 2018 roku w Polsce pracuje ok. 32 tysiące sióstr zakonnych oraz zakonników. Największą grupę osób konsekrowanych w Polsce stanowią kobiety. Liczba sióstr zakonnych w Polsce wynosi ogółem ok. 20240, z czego 1290 to siostry żyjące w klasztorach kontemplacyjnych. W Polsce istnieje 106 żeńskich zgromadzeń czynnych, które posiadają 2120 domów zakonnych. Wiecej: TUTAJ! Foto: Siostry Klaryski od wieczystej adoracji z klasztoru w Elblągu.

Biskupi Europy o Auschwitz: "Nie" dla antysemityzmu i manipulowania prawdą dla polityki

27.01.2020 r.

9514573662e0afea21b224bb28f7

"Rocznica 75 lat, które upływają od wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, w duchu słów Papieża Franciszka, zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów deptania godności człowieka: rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Nie możemy pozwolić, aby prawda była ignorowana lub manipulowana dla doraźnych potrzeb politycznych" – czytamy w oświadczeniu, które – w imieniu biskupów Europy – wydało Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE). Więcej: TUTAJ!

List biskupa elbląskiego na niedzielę 26 stycznia 2020 r. [Niedzielę Słowa Bożego]

24.01.2020 r.

5cd1444facc26 20190507 101206

Drodzy Siostry i Bracia, biorący udział w niedzielnej Mszy świętej! Czytany przed chwilą fragment Ewangelii, w wersji św. Mateusza, z rozdziału czwartego, opowiada o początkach działalności nauczycielskiej Jezusa. Rozpoczęła się ona w Galilei tj. w północnej części ziemskiej ojczyzny Jezusa. Tam znajdowały się miejscowości: Nazaret i Kafarnaum oraz Jezioro Galilejskie. Od zachodu z Galileą graniczyła Fenicja [dzisiejszy Liban], „na północy i wschodzie Syryjczycy, na południu Samarytanie”, lud skłócony z Żydami [zob. ks. R. Kempniak SDB]. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcian oraz Dzień Judaizmu i Dzień Islamu w diecezji elbląskiej

17.01.2020 r.

TMoJCh 2020

Diecezja elbląska włącza się w obchody Dnia Judaizmu oraz Dnia Islamu w Kościele rzymskokatolickim w Polsce, a także w Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Do udziału we wspólnej modlitwie w intencji dialogu międzyreligijnego oraz jedność wszystkich wyznań chrześcijańskich zachęca ks. prof. UWM dr hab. Marek Karczewski - delegat biskupa elbląskiego ds. ekumenizmu.

Czytaj więcej...

List biskupa elbląskiego na niedzielę 19 stycznia 2020 r. - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

17.01.2020 r.

467480 el06s01 biskupi 3

Drodzy uczestnicy Mszy świętej! Po raz kolejny obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na określenie dążenia do odbudowy jedności chrześcijan używamy greckiego słowa 'ekumenizm'. Chodzi bowiem o przezwyciężanie historycznych podziałów, które istnieją wśród wyznawców Chrystusa, ale też o zapobieganie nowym pęknięciom i rozłamom. Ekumenizm jest wyrazem wierności Jezusowi Chrystusowi, który gromadził na nowo lud Boży oraz tworzył jedną wspólnotę wierzących. Jedność wśród chrześcijan jest wyraźną wolą Chrystusa i zarazem Jego głębokim pragnieniem. Stała się ona też przedmiotem Jego modlitwy: Ojcze spraw, aby byli jedno [J 17, 21]. Foto Gość Elbląski: bp prof. Marcin Hintz (Kościół Ewangelicko-Augsburski) oraz bp Jacek Jezierski (biskup elbląski) podczas nabożeństwa ekumenicznego w katedrze św. Mikołaja w Elblągu.

Czytaj więcej...