Jesteś tutaj: Kuria » Delegaci i Referenci

Delegaci i Referenci

I. KAPŁANI UPOWAŻNIENI DO BIERZMOWANIA W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH:    

   - ELBLĄG - kościół katedralny pw. św. Mikołaja: 

      ks. kan. Stanisław BŁASZKOWSKI – dziekan kapituły katedralnej
      ks. kan. Andrzej KŁÓDKA
      ks. kan. Jacek NEUMANN

   - KWIDZYN - kościół współkatedralny pw. św. Jana Ewangelisty

      ks. kan. Ignacy NAJMOWICZ - kanonik prepozyt kapituły
      ks. Przemysław DEMSKI – wikariusz katedry

II. EGZORCYŚCI DIECEZJALNI:

     ks. Zbigniew KULESZ (Elbląg) tel. kom. 691 269 956
     ks. Piotr TOWAREK (Elbląg) tel. kom. 501 236 331, E-mail: towarek@op.pl
     ks. Józef MICIŃSKI (Malbork) tel. stacj. 55 272 31 87

III. CENZORZY KSIĄG RELIGIJNYCH:
      ks. prof. dr hab. Wojciech ZAWADZKI - Koordynator
      ks. dr hab. Marek KARCZEWSKI prof. UWM
      ks. dr Arkadiusz ŚNIGIER

IV. DELEGACI BISKUPA ELBLĄSKIEGO:

1. DELEGAT DS. FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW:
    ks. kan. dr Grzegorz PUCHALSKI

2. DYREKTOR OŚRODKA FORMACJI DIAKONÓW STAŁYCH:
     bp dr Wojciech SKIBICKI

3. DELEGAT DS. NADZYWCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.:
    ks. kan. dr Kazimierz PĄCZKOWSKI

4. DELEGAT DS. LITURGII i CEREMONIARZ BISKUPA ELBLĄSKIEGO:
    ks. kan. dr Piotr Towarek

5. DELEGAT DS. ORGANISTÓW i MUZYKI KOŚCIELNEJ:
    ks. kan. dr Piotr TOWAREK

6. DELEGAT DS. POWOŁAŃ: ks. mgr Maksymilian ŚLIZIEŃ

7. DELEGAT DS. MĘSKICH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO i STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO:

    o. mgr Mariusz SIMONICZ CsSR

8. DELEGATKA DS. ŻEŃSKICH ISNSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO i STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO:

    s. mgr Teresa WIĘCEK, RM

9. DELEGAT DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO (Dziewice, Wdowy i Pustelnice):

    bp dr Wojciech SKIBICKI

10. DELEGAT DS. EKUMENIZMU: ks. kan. dr hab. Marek KARCZEWSKI - prof. UWM

11. DELEGAT DS. MISJI: ks. mgr Piotr MAKOWSKI

12. DELEGAT DS. WPROWADZANIA ZAPISÓW KONKORDATU:
     ks. kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI

13. DELEGACI DS. OCHRONY DZIECI i MŁODZIEŻY PRZED WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM:
     ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI,  ks. mgr lic. Piotr FIAŁEK,                                                                         E-mail: delegatelblag@gmail.com  tel. kom. 737 945 065

14. DIECEZJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW: ks. kan. mgr Andrzej STARCZEWSKI

15. DELEGAT BISKUPI ds. FUNDUSZU OCHRONY ŻYCIA: ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI

V. REFERENCI:

- DIECEZJALNY REFERENT DS. UBEZPIECZEŃ: ks. kan. mgr Dariusz PASZKOWSKI

- DIECEZJALNY REFERENT DS. NAUKI: dr hab. Marta KOWALCZYK

VI. DYREKTORZY:

- DYREKTOR DIEC. UNII APOSTOLSKIEJ KLERU: ks. kan. mgr lic. Andrzej DOMOŃ

- DYREKTOR DIEC. DS. PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH: ks. kan. mgr lic. Ryszard PÓŁTORAK

- DYREKTOR ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ:

   ks. dr Waldemar MALISZEWSKI

- KOORDYNATOR ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ DO ŚWIĘTEGO GAJU: 

VII. DIECEZJALNI KOORDYNATORZY:

1. DS. KATOLICKICH STOWARZYSZEŃ WIERNYCH: ks. kan. mgr Piotr BRYK

2. DS. FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA:

ks. kan. dr R. MILEWSKI; zastępca: ks. mgr lic. A. SKRZYŃSKI

VIII. DIECEZJALNY OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW:

ks. kan. mgr lic. Józef MICIŃSKI [Malbork]