List do diecezjan w związku z Tygodniem Modlitw i Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2015)

16.01.2015 r.

Już 15 lat temu Kościoły chrześcijańskie zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki podpisały wspólną deklarację na temat sakramentu chrztu (23 stycznia 2000). Uzgodnienie podpisali: prawosławni, luteranie, kalwini, metodyści, polskokatolicy, starokatolicy-mariawici oraz katolicy. Kościoły uznały wzajemnie ważność tego sakramentu. Wcześniej przebadano sposób sprawowania sakramentu chrztu w poszczególnych wyznaniach. Porozumienie przyjęte w Polsce było ważnym wydarzeniem ekumenicznym. Świadczy o tym fakt, że w Niemczech, w kraju gdzie ekumenizm jest bardziej zaawansowany, podobne uzgodnienie wypracowano kilka lat później, w 2007 roku.

Czytaj więcej...

List do wiernych na Niedzielę 14.09.2014 (Gość Niedzielny w diecezji)

14.09.2014 r.

Drodzy Siostry i Bracia, Katolicy Diecezji Elbląskiej!
1. Dziś, w niedzielę, obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża. Święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego miała odnaleźć Krzyż, na którym umarł Jezus. Znalazła to narzędzie męki w dole, na wysypisku śmieci, w pobliżu dawnego miejsca straceń. Na Golgocie. Na wzgórzu poza murami Jerozolimy. Było to w IV wieku. Cesarzowa podniosła drzewo Krzyża, podwyższyła je, zabrała ze sobą, uczciła.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Ingres do katedry elbląskiej, 8 czerwca 2014 roku

28.05.2014 r.

Ojciec Święty Franciszek ustanowił mnie biskupem Kościoła Elbląskiego. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (8 czerwca), po południu, o godz. 1700, w katedrze elbląskiej, pragnę oficjalnie rozpocząć moją posługę w diecezji. Zapraszam do udziału w uroczystej Mszy Świętej. Będę cieszył się obecnością tych, którzy przybędą do katedry św. Mikołaja: wiernych świeckich, członków zakonów i zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji, osoby życia konsekrowanego oraz braci kapłanów.

Czytaj więcej...