Jesteś tutaj: Kuria » Wydziały Kurialne

Wydziały Kurialne

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI
DYREKTOR: Ks. Kan. dr Andrzej KILANOWSKI
REFERENT: Ks. dr Waldemar MALISZEWSKI
SEKRETARKA: Pani Beata GŁOWACKA
tel. (55) 232 73 70 lub 232 44 94

WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
DYREKTOR: Bp dr Wojciech SKIBICKI
WICEDYREKTOR: Ks. dr Arkadiusz DEKAŃSKI
SEKRETARKA: Pani Wiesława BOHUTYN
REFERENT DS. NAUKI: dr hab. Marta KOWALCZYK
Strona internetowa: www.wnk.elblag.opoka.org.pl
E-mail: wnk_elblag@elblag.opoka.org.pl
tel. (55) 232 73 70

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN
DYREKTOR: Ks. dr Mariusz OSTASZEWSKI
KONSULTANT: Pani mgr Anna BUKOWSKA /dyżur w każdy piątek godz. 9.00-10.00/
Strona internetowa: www.wdr.elblag.opoka.org.pl
E-mail: mariuszostaszewski@interia.pl
tel. (55) 232 73 70 lub 232 44 94 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
EKONOM DIECEZJALNY i ADMINISTRATOR BUDYNKÓW DIECEZJALNYCH:
Ks. Prał. Stanisław BŁASZKOWSKI - tel. (55) 232 72 44
DELEGAT ds. UBEZPIECZEŃ: Ks. Kan. Dariusz PASZKOWSKI
KSIĘGOWA: Pani Marta MYTYCH - tel. (55) 232 73 70
KONTO BANKOWE
Diecezja Elbląska, 82–300 ELBLĄG, ul. Świętego Ducha 11
PKO BP S.A. I ODDZIAŁ ELBLĄG
Numer konta: 31 1020 1752 0000 0802 0069 5957

WYDZIAŁ KONSERWACJI ZABYTKÓW, SZTUKI SAKRALNEJ
ORAZ BUDOWNICTWA KOŚCIELNEGO
DYREKTOR: Ks. Prał. Mgr lic. Walenty SZYMAŃSKI – tel. (55) 232 73 70
DIECEZJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW:
Ks. kan. mgr Andrzej STARCZEWSKI – tel. (55) 277-22-30

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
RZECZNIK PRASOWY: ks. dr Piotr TOWAREK 
KORESPONDENT DIECEZJALNY KAI: ks. dr Piotr TOWAREK 
tel. kom. 501 236 331, lub (55) 232 73 70, E-mail: towarek@op.pl