Wskazania Biskupa Elbląskiego dotyczące sposobu udzielania Komunii świętej [6 VIII 2020]

07.08.2020 r.

unnamed11

Przypominam o obowiązujących przepisach prawnych Kościoła, dotyczących udzielania wiernym Komunii świętej. 1. Komunia święta może być udzielana zarówno: klęczącym w formie tradycyjnej „do ust”, jak i stojącym „na rękę”. 2. Obydwa sposoby są równouprawnione. 3. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii świętej. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać. Zob. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski z dn. 9 marca 2005 r., nr 32-42, w: Akta KEP nr 2(10)/2005, s. 80-81. 

Czytaj więcej...

Dyspensa biskupa dla pracujących w rolnictwie w czasie żniw 2020

28.07.2020 r.

098898 940

Rozpoczął się czas żniw. Ważny jest każdy pogodny dzień, aby dokonać zbiorów. Zbiór zbóż i płodów ziemi jest ważny dla zabezpieczenia społeczeństwu żywności.
Dlatego też, pracującym w rolnictwie i w obsłudze żniw, udzielam dyspensy od przykazania kościelnego, zakazującego wykonywania prac w niedzielę [kan. 87, w związku z kan. 1247 KPK].

+ Jacek Jezierski - biskup elbląski
Elbląg, dn. 28 lipca 2020

Śp. ks. ppłk dr Edward Zakrzewski

16.07.2020 r.

ks. Zakrzewski fill 143x196

Śp. ks. ppłk dr Edward Zakrzewski
ur. 1938 Popielżyn Dolny [powiat Płońsk, diecezja płocka]
święcenia: 1962 Olsztyn [bp Tomasz Wilczyński]
zm. 15 lipca 2020 Iława

kapłan archidiecezji warmińskiej
doktor prawa kanonicznego
pracownik sądu biskupiego diecezji ełckiej

wikariusz: Olsztyn - św. Jakub i św. Józef, w Zalewie,
administrator: Boreczno [1972-77]
kapelan w Generalnym Dziekanacie Wojska Polskiego:
Toruń, Rzeszów, Olsztyn [1977-1993]
wikariusz: św. Brunon Giżycko [1993 – 2004]
rezydent: Niepokalane Poczęcie NMP Ostróda [2004-2015]
św. Andrzej Bobola Iława [2015-2020]

wikariusz: Olsztyn - św. Jakub i św. Józef, w Zalewie
administrator: Boreczno [1972-77]
duszpasterz w Generalnym Dziekanacie Wojska Polskiego: Toruń, Rzeszów, Olsztyn [1977-1993]
wikariusz: św. Brunon Giżycko [1993 – 2004]
rezydent: Niepokalane Poczęcie NMP Ostróda [2004-2015]
św. Andrzej Bobola Iława [2015-2020]

Msza św. pogrzebowa: 20 lipca 2020, g. 12.00
kościół św. Andrzeja Boboli w Iławie [ul. Lipowy Dwór 1]

Ciało zmarłego Kapłana zostanie złożone
na cmentarzu komunalnym w Iławie [ul. Piaskowa]

Requiescat in pace! 

Kazanie biskupa elbląskiego podczas obchodów 100-lecia plebiscytu w Janowie [11 lipca 2020]

12.07.2020 r.

5f09dd0d69603 osize933x0q70hf6b7bf

Wspominamy dzisiaj cywilną odwagę mieszkańców Janowa i pobliskich miejscowości oraz ich wierność tradycji narodowej i kulturowej, z której wyrośli. Mieszkający przed stu laty w Janowie i okolicy Polacy nie pamiętali Polski przedrozbiorowej. Nie mieli więc doświadczenia polskiego państwa. Tradycja ojczysta, język i wiara zostały im zaszczepione w przekazie rodzinnym i w Kościele [w parafii]. Jednak w poł. XIX w. zaczęto ograniczać także w kościołach język polski, polskie pieśni, modlitwy, kazania. Postępował proces germanizacji narzuconej przez państwo pruskie.

Fotorelacja kwidzyn.naszemiasto.pl: TUTAJ! Fotorelacja portalpomorza.pl: TUTAJ! 

Czytaj więcej...

Diecezja elbląska ma sześciu diakonów stałych [4 lipca 2020]

05.07.2020 r.

Diakoni stali 4

Diecezja elbląska ma pierwszych w swej historii diakonów stałych. Sześciu żonatych mężczyzn przyjęło w sobotę 4 lipca 2020 r. w katedrze św. Mikołaja święcenia diakonatu przez włożenie rąk bp. Jacka Jezierskiego. W gronie wyświęconych znaleźli się: Jarosław Baturewicz [Elbląg], Andrzej Chołaszczyński [Iława], Wojciech Handke [Sztum - Malbork], Szczepan Okrój [Sztum], Maciej Stęplewski [Mikoszewo] i Krzysztof Szczepański [Rakowiec]. W liturgii uczestniczyli biskupi: Wojciech Skibicki i Józef Wysocki, księża, a także rodziny i przyjaciele wyświęconych na diakonów.

Czytaj więcej...

Kazanie biskupa elbląskiego podczas święceń diakonów stałych [katedra św. Mikołaja w Elblągu, 4 lipca 2020]

04.07.2020 r.

5b88102c13694b68cd23856be675dbfd

Apostołowie powołali siedmiu mężczyzn do współpracy, do pomocy w Kościele jerozolimskim. Nie radzili sobie. Zaniedbali działalność dobroczynną. We wspólnocie jerozolimskiej powstały napięcia. Mogło dojść nawet do rozłamu. Niemniej siedmiu mężczyznom powierzono nie tylko zadania charytatywne. Diakon Szczepan podjął działalność kaznodziejską, polemiczną. Diakon Filip misyjną i katechetyczną. Księga Dziejów Apostolskich informuje, że Filip opowiedział dworzaninowi królowej etiopskiej o Jezusie. Skłonił Etiopczyka do przyjęcia chrztu [Dz 8, 26 n.] . Od początku, od ustanowienia do posługi w Kościele siedmiu mężczyzn, oni i ich następcy podejmowali różne zlecone im obowiązki [por. Dz 6, 1-7a]. 

Czytaj więcej...