Jesteś tutaj: Start » Przygotowanie do małżeństwa: dokumenty Konferencji Episkopatu Polski [dokumentacja kancelaryjna]

Przygotowanie do małżeństwa: dokumenty Konferencji Episkopatu Polski [dokumentacja kancelaryjna]

27.02.2020 r.

Dekret biskupa elbląskiego w sprawie dokumentacji przedślubniej: TUTAJ!

Zarządzenie w sprawie przygotowania i prowadzenia dokumentacji narzeczonych: TUTAJ!

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego: TUTAJ!

Dokumentacja kancelaryjna do pobrania w formacie Word:

01a – załącznik dla wdowców i rozwiedzionych: POBIERZ!
01b – załącznik dla małżeństw mieszanych: POBIERZ!
02 – przysięga i zeznanie świadka o stanie wolnym nupturienta: POBIERZ!
03 – przysięga nupturienta o stanie wolnym: POBIERZ!
04 – małżeństwo mieszane z niekatolikiem – oświadczenie: POBIERZ!
05 – małżeństwo mieszane z niewierzącym – oświadczenie: POBIERZ!
06 – prośba o wygłoszenie zapowiedzi: POBIERZ!
06a – prośba o dyspensę od zapowiedzi: POBIERZ!
07_LAT – licencja do błogosławienia małżeństwa [jęz. łac]: POBIERZ!
07_PL – licencja do błogosławienia małżeństwa [jęz. pol]: POBIERZ!
08 – zawiadomienie o zawarciu małżeństwa na podst. licencji: POBIERZ!
09 – zezwolenie na małżeństwo poza parafią zamieszkania: POBIERZ!
10 – zawiadomienie o małżeństwie: POBIERZ!
11 – świadectwo ślubu: POBIERZ!
12a – prośba o dyspensę – RÓŻNICA RELIGII: POBIERZ!
12b – prośba o dyspensę – MAŁŻEŃSTWO MIESZANE: POBIERZ!
12c – prośba o dyspensę – FORMA KANONICZNA: POBIERZ!
12d – prośba o uznanie ważności - PRAWOSŁAWNY: POBIERZ!
13 – prośba o dyspensę - OGÓLNA: POBIERZ!
14 – prośba o dyspensę - POKREWIEŃSTWO: POBIERZ!
15 – prośba o dyspensę i zezwolenie na asystowanie – WIEK: POBIERZ!
15a – zgoda rodziców na ślub małoletniego: POBIERZ!
16 – prośba o zezwolenie – ŚLUB BEZ SKUTKÓW CYWILNYCH: POBIERZ!
16a – oświadczenie stron – ŚLUB BEZ SKUTKÓW CYWILNYCH: POBIERZ!
16b – pouczenie o skutkach cywilnych małżeństwa: POBIERZ!
17 – prośba o zezwolenie – SĄDOWY ZAKAZ: POBIERZ!
18 – prośba o uznanie stanu wol. i o zezwolenie – ROZWODNIK: POBIERZ!
18a – prośba o zezwolenie – ZOBOWIĄZANIA NATURALNE: POBIERZ!
19a – prośba o zezwolenie - CENZURA: POBIERZ!
19b – prośba o zezwolenie – POZA POLSKĄ: POBIERZ!
19c – prośba o zezwolenie - EMIGRANT: POBIERZ!
20a – delegacja ogólna: POBIERZ!
20b – delegacja szczególna: POBIERZ!
20c – delegacja - NIEPARAFIALNY: POBIERZ!
21a – prośba o uważnienie - PETENT: POBIERZ!
21b – prośba o uważnienie - PROBOSZCZ: POBIERZ!
22 – zaświadczenie o zawarciu małżeństwa do USC: POBIERZ!

Oświadczenie narzeczonych o aktualności ich danych w protokole/licencji: POBIERZ!