Kontakt

KURIA DIECEZJALNA ELBLĄSKA: ul. Świętego Ducha 11, 82–300 ELBLĄG

tel. (55) 232 73 70    Fax (55) 232 54 09 

E–mail: kuria@elblag.opw.pl

UWAGA! KURIA DIECEZJALNA ELBLĄSKA NIE PROWADZI KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Wszelkie zapytania, zgłoszenia lub inne kwestie, wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesłać w formie tradycyjnej i własnoręcznie podpisane, z podaniem dokładnego adresu do korespondencji.

RZECZNIK PRASOWY:  Ks. dr Piotr Towarek - tel. 501 236 331, E-mail: towarek@op.pl 

REDAKCJA STRONY INTERNETOWEJ:
Ks. Prał. dr Zdzisław Marian BIEG (dział urzędowy) – (55) 232 73 70
Ks. dr Piotr TOWAREK (dział informacji) - E-mail: towarek@op.pl 

SZUKAM POMOCY: KLIKNIJ!

DELEGAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO ds. OCHRONY DZIECI I NIEPEŁNOLETNICH
PRZED WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM:
ks. mgr lic. Piotr SZAFRAŃSKI, tel. kom. 737 945 065, E-mail: delegatelblag@gmail.com

Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpast. z osobami małoletnimi w diec. elbląskiej + formularze oświadczeń: TUTAJ!

 

tarcza zus podst

Osoba duchowna, może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Będzie wtedy  zwolniona z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, obliczonych od obowiązującej dla osób duchownych najniższej podstawy wymiaru składek. 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. KOMUNIKAT: TUTAJ!

2. WNIOSEK: TUTAJ!

3. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU: TUTAJ!