Jesteś tutaj: Start » Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego - Oddział Elbląg [5 grudnia 2018]

Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego - Oddział Elbląg [5 grudnia 2018]

07.12.2018 r.

Kaoka

Foto: ks. dr Krzysztof Kaoka 

W dniu 5 grudnia 2018 w auli Seminarium w Elblągu odbyło się doroczne zebranie elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Obrady prowadził ks. dr Krzysztof Kaoka – kierownik oddziału. Zebranie miało charakter otwarty, uczestniczyli w nim profesorowie oraz klerycy Seminarium w Elblągu. Wykład pt. Hermeneutyka biblijna w adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Gaudete et exsulatate” wygłosił ks. dr hab. Marek Karczewski prof. UWM Olsztyn [prof. Sem. Elbl. i członek PTT].

Prelegent w swoim przedłożeniu skupił się na trzech kwestiach poruszonych w dokumencie papieskim. Po pierwsze: zauważył, że papież podjął w adhortacji problem sytuacji współczesnych migrantów, ale uczynił to w odniesieniu do źródeł starotestamentalnych: Księga Wyjścia i Księga Kapłańska. Po drugie: zwrócił uwagę na papieską interpretację ośmiu błogosławieństw, tj. w zestawieniu ich z opowiadaniem o Sądzie Ostatecznym [Mt 25]. Po trzecie: przypomniał, że papież Franciszek bardzo wyraźnie opowiada się za istnieniem zła osobowego, czyli realnie istniejącego szatana.

Papież Franciszek szuka zrozumienia dla współczesnych wydarzeń w świetle objawienia biblijnego. Zestawia ze sobą różne miejsca i obrazy z Ewangelii, aby lepiej uchwycić i przybliżyć odbiorcom jej przesłanie. Według ks. prof. Karczewskiego, Ojciec Święty preferuje chrystologiczny i eklezjalny sposób lektury Pisma Świętego.

Po wykładzie odbyła się dyskusja. Głos zabrali: ks. prof. Stefan Ewertowski, ks. dr Krzysztof Kaoka oraz bp dr Jacek Jezierski. Na zakończenie zebrania odbyła się promocja XIX. tomu „Studiów Elbląskich”. Jest to pismo naukowe wydawane przez Seminarium w Elblągu. Redaktorem rocznika jest ks. dr Piotr Towarek – prof. Seminarium.

PTT powstało we Lwowie (1924). Obecnie zarząd główny Towarzystwa znajduje się w Krakowie. Jego celem jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodziło ono 90-lecie swego istnienia. Otwarcie Oddziału PTT w Elblągu miało miejsce 26 kwietnia 2016.