Jesteś tutaj: Start » Święto patronalne Seminarium i zebranie oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego [8 grudnia 2021]

Święto patronalne Seminarium i zebranie oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego [8 grudnia 2021]

08.12.2021 r.

f83ffd44b41d57ab8174f87b62e1baec2

Msza święta pod przewodnictwem bp. Jacka Jezierskiego, wykład, prezentacja najnowszego numeru „Studiów Elbląskich” dedykowanych ks. prof. Stefanowi Ewertowskiemu, złożyły się na obchody Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP - święta patronalnego Seminarium w Elblągu [8 grudnia 2021]. Z wydarzeniem związane zostało zebranie elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego.  W wigilię uroczystości [7 grudnia] wspólnota seminaryjna uczestniczyła w liturgii, której przewodniczył bp Arkadiusz Trochanowski, biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. Fotorelacja Gościa Elbląskiego: TUTAJ! NA zdjęciu: wręczenie księgi "Studiów Elbląskich" ks. jubilatowi Stefanowi Ewertowskiemu

W wygłoszonej podczas Mszy św. homilii bp Jacek Jezierski wskazał na szczególne miejsce Maryi w ekonomii zbawienia. Chodzi o Jej Boże Macierzyństwo, do czego została przygotowana przez Niepokalane Poczęcie.

Druga część spotkania odbyła się w auli seminaryjnej. Zgromadzeni wysłuchali wykładu ks. dr. hab. Marka Żmudzińskiego - prof. UWM i dziekana Wydziału Teologii tej uczelni pt. Recepcja dogmatu o papieskiej nieomylności na Warmii.

Kolejnym punktem była prezentacja najnowszego tomu „Studiów Elbląskich”, czasopisma naukowego seminarium elbląskiego. Publikację tę zadedykowano ks. dr. hab. Stefanowi Ewertowskiemu, emerytowanemu profesorowi UWM w Olsztynie, pierwszemu rektorowi seminarium oraz redaktorowi naczelnemu Studiów Elbląskich, w 70. rocznicę urodzin. Przypomniał o tym ks. dr Piotr Towarek (obecny red. naczelny), przybliżając jednocześnie zebranym sylwetkę i bieg życia Jubilata.

W 22. tomie „Studiów Elbląskich” znalazło się 30 artykułów zamieszczonych w działach: historia, teologia, filozofia oraz 8 tekstów w dziale: materiały i recenzje. W większości są to artykuły w języku polskim, ale także języku niemieckim i francuskim. Ich autorzy reprezentują środowisko Rady Naukowej czasopisma, Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, a przede wszystkim elbląskiego seminarium. Są wśród nich przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, ale także polskich, w tym uczniowie i wychowankowie Jubilata.

W ramach podziękowania ks. prof. Ewertowski zaprezentował refleksję związaną z akwarelą autorstwa Paula Klee pt. Angelus novus. Znalazła ona swoją interpretację w przesłaniu żydowskiego myśliciela i krytyka literackiego Waltera Benjamina (+1940).

Zwieńczeniem spotkania było posiedzenie elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Poprowadził je ks. dr hab. Marek Karczewski prof. UWM i prezes oddziału, który zachęcił profesorów seminarium i gości do włączenia się w szeregi członków tego ogólnopolskiego stowarzyszenia naukowego teologów. Elbląski oddział PTT powstał 26 kwietnia 2016 r. z inicjatywy bp. Jacka Jezierskiego. Skupia w sobie profesorów i wykładowców seminarium w Elblągu.

PTT powstało we Lwowie w 1924 r. Obecnie zarząd główny towarzystwa znajduje się w Krakowie. Jego celem jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2024 obchodzić będzie ono 100-lecie swego istnienia.