Jesteś tutaj: Start » Studia podyplomowe dla księży i katechetów: skrót najważniejszych informacji

Studia podyplomowe dla księży i katechetów: skrót najważniejszych informacji

10.08.2017 r.

 strasbourg window 1024x2

[foto: rozeta katedry w Strassburgu 1176-1439] 

Rozpoczynają się trzyletnie studia podyplomowe z teologii w Elblągu dla księży i nauczycieli religii [6 semestrów]. Księża roczników święceń 2017-2008 są zobowiazni do udziału w tym projekcie. Zaproszenie do podjęcia studiów jest skierowane także do księży starszych roczników i innych diecezji oraz nauczycieli religii. 

Zajęcia wykładowe będą odbywały się we wtorki w gmachu Seminarium w Elblągu. Kierownikiem studiów podyplomowych z ramienia Wydziału Teologii i diecezji elbląskiej jest ks. prof. Marek Karczewski [kontakt tel. 607 160 857; e-mail: dst@uwm.edu.pl].

Studia wymagają rejestracji elektronicznej w systemie IRK [Internetowa Rejestracja Kandydatów] na UWM Olsztyn [irk.uwm.edu.pl] do dnia 20 września 2017. Należy również uiścić opłatę za I semestr [termin do 3 października 2017]. Bardziej szczegółowe informacje o studiach: KLIKNIJ!