Jesteś tutaj: Start » Statut Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej diecezji elbląskiej po uwzględnieniu postanowień Motu proprio „Traditionis custodes”

Statut Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej diecezji elbląskiej po uwzględnieniu postanowień Motu proprio „Traditionis custodes”

01.12.2021 r.

unnamed30

Elbląg, dnia 27 listopada 2021 roku
№ 965/BE/2021

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w diecezji elbląskiej (dalej: duszpasterstwo), zostało ustanowione zgodnie z Motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI, z 7 lipca 2007 r. Motu proprio Traditionis custodes papieża Franciszka [TC], z 16 lipca 2021 r., wprowadza nowe postanowienia. Dlatego konieczna była modyfikacja Statutu Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej diecezji elbląskiej z 1 grudnia 2017 r.

1. Duszpasterstwo tradycji skupia wiernych, pragnących korzystać z liturgii Mszy świętej sprawowanej w języku łacińskim według Mszału Rzymskiego Jana XXIII z 1962 r. Jest to ostatnia oficjalna edycja tej księgi po Soborze Trydenckim.
2. Duszpasterstwo podlega biskupowi diecezji elbląskiej, który może ustanowić dla niego swojego delegata (dalej: duszpasterzem), który będzie odpowiedzialny za celebracje i opiekę duszpasterską we wskazanych ośrodkach duszpasterstwa [TC 4].
3. Ponieważ miejscem sprawowania Eucharystii nie mogą być kościoły parafialne, dlatego na ośrodki duszpasterstwa w diecezji elbląskiej wyznaczam:
• kaplicę przy klasztorze Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Kwidzynie,
• kaplicę Miłosierdzia Bożego przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu,
• kaplicę w klasztorze oo. Franciszkanów w Kadynach [TC 3 §2].
Duszpasterz zawiera z administratorem obiektu umowę dotyczącą zasad korzystania z kaplic.
4. Do wyłącznej kompetencji biskupa elbląskiego należy zezwolenie na używanie w diecezji Mszału Rzymskiego z 1962 r., z zastosowaniem się do wytycznych Stolicy Apostolskiej [TC 2].
5. Biskup elbląski ma obowiązek upewnić się, że osoby związane z duszpasterstwem nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium Papieży. Dlatego, podobnie jak inne wspólnoty, grupy duszpasterstwa tradycji będą wizytowane przez biskupa [TC 3 §1].
6. Wyznaczonymi dniami celebracji eucharystycznych duszpasterstwa będą niedziele oraz święta nakazane. W liturgii Słowa należy posługiwać się obowiązującym lekcjonarzem mszalnym w języku polskim [TC 3 §3].
7. MP Traditionis custodes nie przewiduje tworzenia nowych grup tradycji łacińskiej [TC 3 §6].
8. Prezbiterzy wyświęceni po opublikowaniu MP Traditionis custodes, którzy chcą celebrować według Mszału Rzymskiego z 1962 r., muszą zwrócić się z formalną prośbą do biskupa elbląskiego, który przed udzieleniem zezwolenia skonsultuje się ze Stolicą Apostolską, tak jak w przypadku kapłanów-birytualistów [TC 4].
9. Księża już posługujący w duszpasterstwie powinni prosić biskupa elbląskiego o potwierdzenie na dalsze korzystanie z tego uprawnienia [TC 5].
10. Kompetencje księdza zgłaszającego się do posługi w duszpasterstwie podlegają weryfikacji biskupa elbląskiego [TC 4].
11. Wcześniejsze normy, instrukcje, zezwolenia i zwyczaje, które nie są zgodne z postanowieniami MP Traditionis custodes zostały uchylone [TC 8].
12. Decyzję o zawieszeniu, rozwiązaniu lub przeniesieniu działalności duszpasterstwa podejmuje biskup elbląski.
13. Gdy Stolica Apostolska wyda normy szczegółowe do MP Traditionis custodes, wówczas niniejszy Statut zostanie skorygowany.

Zmodyfikowany Statut Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej diecezji elbląskiej wchodzi w życie od I Niedzieli Adwentu 2021 roku i – jako próbny – będzie obowiązywał przez jeden rok.
Tym samym uchylam dotychczasowy Statut duszpasterstwa, znajdujący się w kolekcji dokumentów I synodu diecezji elbląskiej.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

ks. Piotr Towarek, notariusz kurii 

Wersja do pobrania formacie Word: TUTAJ!