Jesteś tutaj: Start » Słowo na uroczystość wniebowstąpienia Chrystusa do parafii i wspólnot diecezji elbląskiej (Gość Elbląski)

Słowo na uroczystość wniebowstąpienia Chrystusa do parafii i wspólnot diecezji elbląskiej (Gość Elbląski)

16.05.2015 r.

Drodzy Uczestnicy Mszy św.!

Wspominamy dziś odejście Jezusa z tego świata do Boga Ojca. Nastąpiło ono, gdy Jezus wypełnił swoje posłannictwo. Nie chodzi tu odejście poprzez śmierć na krzyżu. Myślimy o odejściu Zmartwychwstałego, który na krzyżu zwyciężył moce zła.

Po zmartwychwstaniu, Jezus wielokrotnie zjawiał się swoim uczniom. Przychodził do Apostołów, do Marii Magdaleny i do innych kobiet oraz mężczyzn, którzy byli w kręgu Jego uczniów i przyjaciół. W dniu 40 po zmartwychwstaniu Jezus po raz ostatni przyszedł do nich. Pożegnał się z nimi. Dał im ostatnie polecenie, jakby testament: Głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16).

Greckie słowo „ewangelia” – to dobra wiadomość. Tu ewangelia oznacza prawdę o Bogu, który jest dobry i nas kocha.

Jezus zniknął sprzed oczu uczniów. Kościół wierzy, że odszedł do nieba, do Boga Ojca. Zasiadł po Jego prawicy, przy Nim najbliżej.

Żyjemy w świecie, w którym wiele osób jest sceptycznych wobec wiary Kościoła. W istnienie nieba, królestwa Bożego i życia po śmierci. Niektórzy mówią: „nie wiemy”, „nauka nie dociera poza materię i historię”.

Tymczasem Kościół niezmiennie wierzy, że istnieje jeszcze inna od naszej rzeczywistość. Doskonalsza, trwalsza, bardziej szczęśliwa.

Wyznawców Chrystusa wyróżnia nadzieja. Poprzez ziemię i nasze życie wędrujemy do doskonalszej rzeczywistości nieba i życia wiecznego. Stało się to osiągalne dzięki Jezusowi, który zmartwychwstał i zasiadł w chwale Boga Ojca. 

Drodzy Diecezjanie!

Od połowy września ubiegłego roku rozprowadzamy poprzez parafie tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”. Za tydzień, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, znajdziecie w „Gościu” dodatek diecezjalny noszący tytuł „Gość Elbląski”. Będzie to pierwszy numer naszego diecezjalnego dodatku do „Gościa Niedzielnego”. „Gość Elbląski” będzie przybliżał nam poszczególne parafie, wydarzenia z życia diecezji oraz osoby, które warto pokazać czy wspomnieć. Tygodnik kościelny ma nas bardziej sobie nawzajem przybliżać i kształtować obyczaj diecezjalny. Kościół, bowiem ma nie tylko wymiar powszechny, międzykontynentalny, ale również regionalny i lokalny.

Proszę rady parafialne, ruchy oraz stowarzyszenia obecne w parafiach o pomoc w kolportażu „Gościa Niedzielnego”. Winien on docierać do większej liczb czytelników. Trzeba wyjść z tygodnikiem ku nim, poza zakrystię. Proszę też zwrócić uwagę, że „Gość Niedzielny” funkcjonuje w Internecie.

W czasie, gdy wiele osób obojętnieje w wierze i oddala się od Kościoła. Tygodnik katolicki spełnia też funkcję katechizmu dla dorosłych. Staje się narzędziem sprzyjającym ewangelii i jej obrony w sposób nowoczesny i aktualny.

Drodzy Współwyznawcy w Jezusie Chrystusie!

W maju dzieci przystępują do I Komunii Świętej. Po raz pierwszy w sposób pełny uczestniczą we Mszy Świętej. Trzeba pomóc im, aby nie utraciły chęci do codziennej modlitwy. Trzeba wspierać je, aby powtarzały każdego dnia Ojcze nasz, modlitwę, której nauczył nas Jezus. Trzeba też troszczyć się, aby dzieci klas trzecich i czwartych, co miesiąc miały sposobność do wyznania grzechów w Sakramencie Pokuty. W ten sposób będą doświadczać spotkania z Chrystusem przebaczającym i umacniającym w dobrym.

Drodzy Diecezjanie, proszę Was o modlitwę. Módlmy się za siebie nawzajem.

 Bp Jacek Jezierski

 

Zarządzenie:

Niniejsze Słowo Biskupa Elbląskiego na uroczystość Wniebowstąpienia Chrystusa należy odczytać we wszystkich kościołach diecezji elbląskiej podczas wszystkich mszy świętych   w najbliższą niedzielę, 17. maja 2015 roku, w którą przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Ks. Zdzisław Bieg, Kanclerz Kurii