Jesteś tutaj: Start » Program duszpasterski diecezji elbląskiej 2021

Program duszpasterski diecezji elbląskiej 2021

30.12.2020 r.

DSC 3126 4

Foto: bł. Dorota z Mątów [obraz Józefa Łapińskiego w katedrze elbląskiej]

Diecezja Elbląska uczestniczy w dużym projekcie ogólnopolskim jakim jest wspólny program duszpasterski na rok 2021 [kan. 394 KPK]. Program przygotowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Proszę o zaangażowanie w jego realizację.

Rok 2020 zaznaczył się w życiu naszego społeczeństwa i Kościoła epidemią Covid-19, czyli tzw. koronawirusem. W związku z tym nie udało się zrealizować wielu planów i zamierzeń duszpasterskich. Epidemia trwa i zapewne, przynajmniej w pierwszej połowie 2021 roku, będziemy poddani różnym ograniczeniom i limitom uczestników nabożeństw oraz spotkań.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące dotąd prawo jest sprzeczne z Konstytucją RP, gdyż dopuszcza aborcję ze względów eugenicznych [zezwala na aborcję nienarodzonych dzieci z zespołem Downa]. Orzeczenie to wywołało sprzeciw części społeczeństwa, które opowiada się za liberalizacją prawa w kwestii aborcji, a nie jego zaostrzania. Wyrazem protestu i sprzeciwu były gwałtowne demonstracje i akty wandalizmu wobec świątyń. Sporadycznie zaburzano też i przerywano nabożeństwa, naruszając tym samym tzw. odwieczny mir kościelny. Zdarzenia te będą rzutowały na pracę duszpasterską w 2021 roku.

Zasadniczym zagadnieniem pracy duszpasterskiej w 2021 roku jest Eucharystia, jako tajemnica celebrowana.

Podobnie jak w latach poprzednich zostały przygotowane materiały duszpasterskie pt. „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” [6 zeszytów]:

1. Teologiczno-pastoralny
2. Liturgiczny
3. Homiletyczny
4. Katechetyczny
5. Maryjny
6. Duszpasterstwo w czasie pandemii.

Każda parafia otrzymała taki zestaw materiałów. Program duszpasterski Kościoła w Polsce próbujemy dostosować do sytuacji Diecezji Elbląskiej.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA OGÓLNOKOŚCIELNE

• Rok św. Józefa [od 8 grudnia 2020].
• Rok Rodziny [19 marca 2021 – czerwiec 2022]
• Rok św. Jakuba [2021]*.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

• Dzień Życia Konsekrowanego [2 lutego 2021].
• Pierwszy piątek Wielkiego Postu – nabożeństwo za grzechy duchownych [19 lutego 2021].
• Bierzmowania i wizytacje w parafiach.
• Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja [Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021].
• Diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha w Świętym Gaju [24 kwietnia 2021].
• Pierwsze Komunie święte w parafiach.
• Święcenia diakonów i prezbiterów [28-29 maja 2021].
• Uroczystość Bożego Ciała [3 czerwca 2021].
• Święto Apostolstwa Chorych [6 lipca 2021].
• Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę [28 lipca – 11 sierpnia 2021]
• Światowy Dzień Młodzieży w diecezji [Urocz. Chrystusa Króla, 21 listopada 2021].
• Dzień Kościoła diecezjalnego: refleksja nad statutami synodu.

WAŻNIEJSZE ROCZNICE

45. rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów przez papieża Pawła VI [25 czerwca 2021].
450. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.
200-lecie Bulli „De salute animarum” [16 sierpnia 1821]**.

ZADANIA

1. Kościół żyje Eucharystią (Ecclesia de Eucharistia vivit).
2. Należy pielęgnować modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem. Każda parafia powinna określić czas stałej adoracji eucharystycznej w tygodniu i w miesiącu. Powinna ona w większej części odbywać się w milczeniu i w ciszy.
3. Wspólnoty religijne powinny pielęgnować modlitwę adoracyjną w małych grupach.
4. Księża powinni spotykać się na wspólnej modlitwie w małych grupach (conveniat).
5. Ruchy i grupy religijne powinny objąć modlitwą ochronę i promocję życia ludzkiego, a także organizować praktyczną pomoc, zwłaszcza samotnym matkom i ich dzieciom oraz seniorom.
6. W związku z epidemią i niemożliwością dotarcia wiernych do kościoła potrzebna jest refleksja nad komunią duchową i komunią pragnienia.
7. Przeżywanie Eucharystii w naturalny sposób owocuje aktywnością charytatywną i prowadzi do powstawania grup wolontariatu.
8. Należy promować pieśni eucharystyczne dawne i nowe [warsztaty muzyki liturgicznej].
9. Od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje nowy wzór protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

Ksiądz Proboszcz powinien zapoznać z założeniami programu duszpasterskiego swoich współpracowników (wikariuszy, nauczycieli religii. organistów), a także parafialną radę duszpasterską.

Po konsultacji z ks. kan. dr. Andrzejem Kilanowskim - dyrektorem wydziału duszpasterskiego kurii elbląskiej powyższy program zatwierdzam.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski
Elbląg, dn. 30 grudnia 2020

Rok św. Jakuba jest obchodzony w Kościele wówczas, gdy święto Apostoła, a więc dzień 25 lipca, wypada w niedzielę. Po raz pierwszy Rok św. Jakuba obchodzony był w 1126 r. z inicjatywy papieża Kaliksta II. Ostatnio obchodzono go w roku 2010, obecny (2021) będzie 120 z kolei, a następny świętowany będzie w 2027 roku.

** Wykonawcą dokumentu papieskiego był bp Józef Hohenzollern – biskup warmiński i opat oliwski. Bulla dotyczyła m.in. przynależności diecezjalnej parafii znajdujących się wcześniej w diecezji pomezańskiej. Zob. M. Józefczyk, Translacja Bulli „De salute animarum”…, „Studia Elbląskie” 18(2017), s. 9-55.