Jesteś tutaj: Start » Pasłęk: VI. sesja plenarna I synodu diecezj elbląskiej [22 czerwca 2019]

Pasłęk: VI. sesja plenarna I synodu diecezj elbląskiej [22 czerwca 2019]

23.06.2019 r.

205739 HHud synod2 82

Msza św. w kościele św. Bartłomieja oraz obrady zgromadzenia synodalnego w sali kina Pasłęckiego Ośrodka Kultury złożyły się na zorganizowaną w Pasłęku 22 czerwca br. sesję plenarną I synodu diecezji elbląskiej. Było to już szóste tego typu spotkanie od chwili rozpoczęcia prac synodu we wrześniu 2016 roku.

Mszy św. w najstarszej pasłęckiej świątyni przewodniczyli księża biskupi: Jacek Jezierski i Wojciech Skibicki. W wygłoszonej homilii bp Jezierski nawiązując do słów apostoła Pawła z Listu do Rzymian przypomniał, że wyznawca Chrystusa nie żyje dla siebie (por. Rz 14, 7).

- Kościół także nie żyje dla siebie, ale dla innych. Nie żyje po to, aby rozwijać i umacniać swoje struktury i instytucje, aby zabezpieczać swój stan posiadania. Kościół żyje dla innych – mówił biskup elbląski. Zauważył też, że celem i sensem istnienia Kościoła jest zdążanie ku Bogu poprzez historię świata. – Jego celem jest bycie znakiem Boga wśród narodów, a także promocja, obrona i ochrona osoby ludzkiej, jej godności, praw i rozwoju - podkreślił kaznodzieja.

Drugą część sesji plenarnej stanowiły obrady zgromadzenia synodalnego, które poprowadził ks. prof. Stefan Ewertowski – sekretarz generalny synodu.

Zebranych w sali pasłęckiego kina powitał dr Wiesław Śniecikowski – burmistrz Pasłęka. Ks. Piotr Fiałek przypomniał osobę zmarłego w minionym roku ks. Mieczysława Tylutkiego – salwatorianina, proboszcza i budowniczego kościoła brata Alberta w Elblągu. Zmarły był zaangażowany w prace synodu.

Projekt dokumentu pt. „Diecezja elbląska dziś” przedłożył zebranym ks. dr Andrzej Kilanowski – przewodniczący synodalnej komisji rozeznawania znaków czasu. Dokument stanowi rodzaj opisu i charakterystyki trzech stanów życia: świeckiego, konsekrowanego i duchownego. Omówiono w nim najbardziej aktywne wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia i organizacje funkcjonujące w diecezji. Przypomniane zostały też najważniejsze wydarzenia w 27-letniej historii istnienia Kościoła elbląskiego. Opracowanie stanowi punkt wyjścia dla konstruowania projektu odnowy duszpasterskiej, co stanowić będzie kolejny etap prac synodalnych.

W dyskusji nad dokumentem przedłożone zostały propozycje uzupełnień, dlatego większość zgromadzenia synodalnego przyjęła przedłożony dokument pod warunkiem naniesienia na nim odpowiednich poprawek [iuxta modum]. W sesji uczestniczyło 90 synodalistów oraz ekumeniczny obserwator z Kościoła Polskokatolickiego.

Pierwszy synod diecezji elbląskiej rozpoczął swoje prace we wrześniu 2016 roku. Sesje plenarne odbyły się dotychczas w Kwidzynie, Elblągu, Iławie i ponownie w Elblągu. Sesja pasłęcka stanowi półmetek prac synodu. Przed zgromadzeniem synodalnym pozostała jeszcze dyskusja i głosowanie nad dokumentami komisji projektu kościelnej odnowy oraz komisji prawa kościelnego.