Jesteś tutaj: Start » Książka pt. "Ekologia Prus Królewskich"

Książka pt. "Ekologia Prus Królewskich"

09.08.2022 r.

20220809 2

Staraniem Diecezji Elblaskiej, a zwłaszcza ks. prof. Wojciecha Zawadzkiego, ukazała się na rynku wydawniczym książka pt. "Ekologia Prus Królewskich". Publikację sfinansowano ze środków TAURON oraz Nadleśnictwa Elbląg. Znalazło się w niej 14 artykułów naukowych podejmujących w kontekście historycznym tematykę ochrony przyrody na terenie Prus Królewskich. Książka jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w listopadzie 2021 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elbłągu (organizatorzy: Diecezja Elbląska, Instytut Historii UKSW w Warszawie). Wcześniejsze tego typu publikacje to m.in.: "Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920" (rok wyd. 2019) oraz "Kobiety w Prusach Królewskich" (rok wyd. 2020). 

"EKOLOGIA PRUS KRÓLEWSKICH", red. ks. Wojciech Zawadzki, Bernardinum - Pelplin 2022

SPIS TREŚCI:

Zdzisław Kijas, Eklezjalny kontekst ekologii Prus Królewskich
Grażyna Nawrolska, Woda dla Elbląga (XIII-XVIII w.)
Janusz Trupinda, Studnie w zamku malborskim w średniowieczu i okresie nowożytnym
Edmund Kizik, Ochrona brzegów morskich Zatoki Gdańskiej w XVII do początków XIX w.
Robert Klimek, Zmiany hydrologiczne na obszarze Warmii od średniowiecza do czasów nowożytnych
Rafał Panfil, Lasy w dobrach wiejskich zamku malborskiego w okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.)
Wiesław Nowosad, O pożytkach z przyrody płynących. Wykorzystanie dobrodziejstw natury w dworze szlacheckim na wybranych przykładach
Wojciech Zawadzki, Tępienie wilków na Mierzei Wiślanej w XVII-XVIII w.
Tomasz Kozłowski, Małgorzata Grupa, Proces rozwoju ośrodków osadniczych i urbanizacji oraz jego konsekwencje dla człowieka na obszarze Prus Królewskich
Piotr Birecki, Natura w nowożytnej sztuce Prus Królewskich
Piotr Oliński, Człowiek wobec środowiska przyrodniczego w Prusach Królewskich na przełomie XV/XVI w. (kilka uwag na temat kronikarstwa późnośredniowiecznego)
Sławomir Kościelak, Długowieczni, rzadkie, osobliwe. Żywe i nieożywione pomniki przyrody na Pomorzu i w Prusach na kartach dzieł jezuity Gabriela Rzączyńskiego
Radosław Kubus, Gwałtowne zjawiska pogodowe oraz klęski żywiołowe na Żuławach i Mierzei w świetle kroniki kościoła ewangelickiego w Drewnicy (XVII-XVIII w.)
Jarosław Mytych, Michał Kargul, 250 lat funkcjonowania administracji leśnej na tle historii lasów, obecnie zarządzanych przez Nadleśnictwo Elbląg

image003

article 1