Jesteś tutaj: Start » Ksiądz Wojciech Skibicki - biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej

Ksiądz Wojciech Skibicki - biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej

14.02.2019 r.

35ef95e1371cd3e19cf0ad84b22ba2e0

Ojciec Święty Franciszek ustanowił ks. Wojciecha Skibickiego biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej [stolica tytularna Casae Nigrae (Numidia) - obecnie Algieria]. Ogłoszenie decyzji papieskiej odbyło się w kurii diecezjalnej 14 lutego 2019 r. [fotorelacja Gościa Elbląskiego: kliknij!]

Biskup nominat Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 r. w Skrwilnie [ziemia dobrzyńska, diecezja płocka] w rodzinie Józefa i Lucyny z domu Pilśniak. Ochrzczony w parafialnym kościele pw. św. Anny.

Szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Malborku [matura 1989]. Związany z parafią pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Matura w Liceum Ogólnokształcącym w Malborku [1989]. Studia teologiczne w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu zakończone magisterium [ATK Warszawa, promotor ks. prof. dr hab. Władysław Nowak]. Święcenia prezbiteratu – 10 czerwca 1995 r. w Elblągu [szafarz: bp Andrzej Śliwiński].

Wikariusz parafii św. Rodziny w Elblągu [1995/96]. Sekretarz i kapelan biskupa [1996/1997 oraz 2003-2010]. Studia doktoranckie z zakresu liturgiki w KUL. Praca doktorska [2003] pt. Instytucja katechumenatu dorosłych w praktyce duszpasterskiej diecezji polskich [promotor ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć].

Ukończył także: Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa w KUL w Lublinie [1999-2001], Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie [2011-2013] oraz szkolenie nt. “Kanoniczne i psychologiczne aspekty odpowiedzi Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych” [2015].

Wykładowca liturgiki w seminariach duchownym w Elblągu i Pieniężnie. Wicerektor seminarium w Elblągu [2004-2016]. Członek rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. Kanonik rzeczywisty Kapituły Katedralnej Elbląskiej [2014].

Diecezjalny korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej [2006-2015]. Rzecznik prasowy kurii diecezjalnej [2009-2019].

Delegat biskupa ds. ochrony małoletnich [2015-2019] oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego [2016-]. Dyrektor wydziału nauki katolickiej kurii [2016-]. Dyrektor ośrodka formacji diakonów stałych w diecezji. Członek komisji głównej synodu diecezjalnego oraz przewodniczący zespołu pobożności ludowej i formacji liturgicznej.

Związany duszpastersko ze wspólnotami Wiara i Światło oraz Chemin Neuf.

Członek rady fundacji „Mater Dei” w Malborku [2013]. 

Święcenia biskupie: 6 kwietnia 2019 [godz. 11.00] - katedra św. Mikołaja w Elblągu [Będą to drugie świecenia biskupie w dziejach kościoła św. Mikołaja. 7 października 1747 r. święcenia biskupie otrzymał Wojciech Stanisław Leski - biskup chełmiński. Zob. B. Dygdała, J. Dygdała, Z działalności kościelnej i politycznej biskupa chełmińskiego Wojciecha Stanisława Leskiego (1702-1758), w: Ad Fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi..., red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew i I. Makarczyk, Olsztyn 2006, s.87-88]

Komunikat nuncjatury apostolskiej w Warszawie: TUTAJ!