Jesteś tutaj: Start » Elbląg: Konferencja naukowa o metrykaliach - sprawozdanie

Elbląg: Konferencja naukowa o metrykaliach - sprawozdanie

29.02.2016 r.

942320 el44s06 2 34

Profesorowie i wykładowcy kilku polskich ośrodków naukowych wzięli udział w konferencji naukowej "Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne", która odbyła się 29 lutego w auli Seminarium Duchownego w Elblągu. Projekt dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego organizatorem - Archiwum Diecezji Elbląskiej. (foto: Gość Elbląski)

Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – dyrektor Archiwum Diecezji Elbląskiej, który przypomniał zgromadzonym, że pod koniec 2014 r. bp elbląski Jacek Jezierski zadecydował o konieczności ratowania zniszczonych trzydziestu ksiąg znajdujących się w Archiwum DE. Były to księgi przejęte z parafii w bardzo złym stanie. Ich odnowa stała się jednym z impulsów do zorganizowania konferencji naukowej, dotyczącej wartości poznawczych ksiąg metrykalnych. Okazuje się bowiem, że księgi chrztów i małżeństw polskie parafie prowadzą od 1564 r. i można w nich znaleźć wiele cennych informacji, o czym przypomniał w swoim wystąpieniu ks. dr hab. Mieczysław Różański z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

O tym, że księgi metrykalne to potężny materiał badawczy, wciąż nie do końca rozpoznany, przebadany i wykorzystany mówiła dr Dorota Jutrzenka-Supryn z toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, tytułując swoje wystąpienie: "Historia i materia. Znaczenie badań materiałów zabytkowych w realizacji projektu konserwacji - restauracji ksiąg metrykalnych z Archiwum Diecezji Elbląskiej". Jako jedna z osób odpowiedzialnych za dzieło renowacji przypomniała, że działania konserwatorów nie polegają tylko na estetyzacji, poprawianiu zniszczeń mechanicznych rękopisów, ale przede wszystkim na przedłużeniu ich trwałości.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się także: prof. dr hab. Edmund Kizik z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Sławomir Kościelak (UG), dr hab. Agnieszka Zielińska (UMK), dr hab. Marek Zieliński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (UWM), ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM), dr Tomasz Rembalski (UG) oraz mgr Joanna Sroka, mgr Ewa Chlebus, mgr Wioleta Ługowska (UMK).

Konferencję zakończył wykład jej organizatora - ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zawadzkiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt.: "Ożenki katolickie jako element ruchu migracyjnego w nowożytnym Elblągu".

Beztytuu