Jesteś tutaj: Start » Jubileusz 40-lecia kapituły w Prabutach [24 kwietnia 2023]

Jubileusz 40-lecia kapituły w Prabutach [24 kwietnia 2023]

24.04.2023 r.

867b2971f34bb8040d2e9e026eb54aa9

Pomezańska Kapituła Konkatedralna w Prabutach świętuje 40. rocznicę swego powstania. Uroczyste obchody zostały zorganizowane w poniedziałek 24 kwietnia 2023. Kanonicy kapituły oraz zaproszeniu goście uczestniczyli najpierw w wykładzie historycznym, a potem w koncercie organowym i Mszy, której przewodniczył bp Jacek Jezierski, biskup elbląski.  Fotorelacja Gościa Elbląskiego: TUTAJ!

Pierwsza część świętowania odbyła się w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu. Dziekan kapituły ks. kan. Andrzej Starczewski w swoim wykładzie przedstawił dzieje głównego kościoła w Prabutach. Gotycka świątynia, której rozbudowę rozpoczęto od 1330 r., służyła katolikom do 1525 roku. Wówczas zarząd nam kościołem przejęli protestanci. W 1945 r. został on zniszczony i zdewastowany. W 1980 r. ruiny świątyni stały się własnością parafii rzymskokatolickiej. Odbudowano ją staraniem miejscowego proboszcza ks. infułata Jana Oleksego. W 1983 r. przy odbudowanym kościele papież Jan Paweł II ustanowił kapitułę kolegiacką (bulla „Magna fidem Poloniae pars”).

Druga część jubileuszowych obchodów miała miejsce we współkatedrze św. Wojciecha. Rozpoczął ją koncert organowy w wykonaniu Macieja Korzeniaka. Podczas Mszy św. kanonicy kapituły ubrani w stroje chórowe zasiedli w stallach. Bratnie kapituły diecezji elbląskiej reprezentowały delegacje: kapituła katedralna w Elblągu (bp Wojciech Skibicki – prepozyt, ks. kan. Stanisław Błaszkowski – dziekan), kapituła współkatedralna w Kwidzynie (ks. kan. Marek Karczewski, ks. kan. Piotr Towarek), kapituła żuławska w Nowym Stawie (ks. kan. Sławomir Małkowski – prepozyt). Grupę dawnych kanoników, wprowadzonych do kapituły w 1983 r., reprezentowali: ks. kan. Walenty Szymański, ks. kan. Ryszard Sztychmiler, ks. kan. Mirosław Hulecki (dwaj ostatni należą dziś do warmińskiej kapituły katedralnej we Fromborku). W uroczystej Mszy wzięły także udział władze samorządowe Prabut: burmistrz miasta, wiceburmistrz, przewodniczący rady miejskiej oraz skarbnik.

W wygłoszonym kazaniu bp Jezierski nawiązał do osoby św. Wojciecha, patrona współkatedry i kapituły w Prabutach. Przypominając zebranym fakt dobrych relacji i przyjaźni cesarza Ottona III ze św. Wojciechem oraz księciem Bolesławem Chrobrym, wskazał na jej owoce. Były nimi: pokój oraz rozwój organizacji kościelnej w państwie polskim (metropolia w Gnieźnie).

Organizatorami uroczystości jubileuszowych w Prabutach byli: ks. kan. Dariusz Juszczak – prepozyt kapituły, ks. kan. Andrzej Starczewski – dziekan kapituły oraz ks. kan. Dariusz Paszkowski – sekretarz kapituły.

20230424 110802

20230424 102503

61e0a51e8f176bc750e42cddb5e9b508