Jesteś tutaj: Start » Inauguracja roku akademickiego 2019/20 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu [17 października 2019]

Inauguracja roku akademickiego 2019/20 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu [17 października 2019]

17.10.2019 r.

d67a575f09f425c455ae5f0f24b4ebde

Nowy rok akademicki 2019/20 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu rozpoczęło w dn. 17 października br. 26 alumnów, w tym 9 alumnów rocznika pierwszego. Inaugurację zapoczątkowała Msza św. ze wspomnienia św. Ignacego Antiocheńskiego, której przewodniczył biskup elbląski Jacek Jezierski. W uroczystości wzięli udział: bp pomocniczy Wojciech Skibicki, przedstawiciele seminariów duchownych z Olsztyna, Pelplina, Gdańska, Pieniężna oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Była to 26 inauguracja w dziejach Seminarium.

Fotorelacja Gościa Elbląskiego: TUTAJ!

Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew hymnu „Bogurodzica”. Po nim miało miejsce przemówienie rektora Seminarium – ks. kan. dr. Sławomira Małkowskiego, które zakończyła tradycyjna formuła: „Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque Sit” – „Oby to było dobre, szczęśliwe i korzystne”.

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja [wciągnięcie do spisu studentów] dziewięciu alumnów roku pierwszego. Dokonał jej prof. UWM dr. hab. Marek Żmudziński – dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako reprezentant alumnów zwrócił się do immatrykulowanych diakon Michał Semeniuk.

Z krótkimi okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do społeczności seminarium: Sławomir Sadowski – wicewojewoda warmińsko-mazurski, Jolanta Małkowska – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Antoni Czyżyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, Małgorzata Adamowicz – dyrektor elbląskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a także dr Iwona Kijkowska - prorektor PWSZ w Elblągu.

Wykład inauguracyjny z teologii misji wygłosił ks. dr Adam Michałek, prof. Misyjnego Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. W wykładzie zaprezentowane zostały poglądy belgijskiego jezuity Jacques Dupuis, który opowiada się za modelem pluralizmu inkluzywnego w relacji między chrześcijaństwem a religiami.

Uroczystość inauguracyjną zakończono odśpiewaniem średniowiecznej pieśni akademickiej „Gaudeamus igitur”. Podczas Mszy św. śpiewał chór seminaryjny, któremu towarzyszył zespół instrumentalny „Capella Sancti Nicolai” pod batutą ks. dr. Piotra Towarka prof. Seminarium. Wykonana została m.in. Missa in honorem s. Hyacinthi [muz. P. Bębenek], Psalm 62 – Tylko w Bogu oraz „Obój Gabriela” z filmu „Misja” [muz. E. Morricone].

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu zostało erygowane 1 października 1992 r. przez pierwszego biskupa elbląskiego dr. Andrzeja Śliwińskiego. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się jesienią 1993 roku. Dotychczas seminarium wykształciło dla diecezji elbląskiej 187 księży.