Jesteś tutaj: Start » Elbląska Szkoła Biblijna

Elbląska Szkoła Biblijna

03.11.2016 r.

d256413987

Podobnie jak w latach ubiegłych jesienią rozpoczyna się kolejna edycja Elbląskiej Szkoły Biblijnej. Szkoła to organizowane comiesięcznie wykłady na tematy biblijne o charakterze otwartym prowadzone przez wykładowców dyscyplin biblijnych i pokrewnych. Spotkania odbywają się w wybrane soboty przed południem. Udział w spotkaniach szkoły jest darmowy. Zaproszenie do współtworzenia szkoły jest skierowane do osób dorosłych i starszej młodzieży naszej diecezji.

W tym roku akademickim 2016/2017 prowadzone będą wykłady z następujących zagadnień: Apokalipsa św. Jana, Historia i geografia biblijna (wybrane zagadnienia); Wprowadzenie do Pisma Świętego (wybrane zagadnienia) oraz tematy monograficzne z egzegezy Starego i Nowego Testamentu. Wykłady prowadzą bibliści: ks. dr Zbigniew Grochowski - wykładowca UKSW Warszawa/WSD Elbląg; ks. dr hab. Marek Karczewski - prof. UWM Olsztyn/WSD Elbląg oraz zaproszeni specjaliści.

Szczegółowe dane dotyczące spotkań w I semestrze:
- terminy: soboty 19 listopada; 10 grudnia; 14 stycznia
- godziny: od godz. 9.00 - trzy bloki tematyczne po ok. 50 minut + przerwy, koniec zajęć o godz. 12.00.
- miejsce spotkań: aula Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu, ul. Bożego Ciała 10, 82-300 Elbląg.

Szczegóły na facebooku: https://www.facebook.com/StudiumBiblicum oraz pod nr tel. 607 160 857 [ks. prof. Marek Karczewski].