Jesteś tutaj: Start » Elbląg: XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa - Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności [4 grudnia 2017] - sprawozdanie

Elbląg: XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa - Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności [4 grudnia 2017] - sprawozdanie

05.12.2017 r.

dialog

Po raz dwunasty wykładowcy i studenci wyższych uczelni Elbląga spotkali się na Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności [4 grudnia 2017]. Organizatorami spotkania byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. W tym roku spotkanie poświęcone zostało kwestii "dialogu".

Zgromadzonych na konferencji powitał ks. dr Grzegorz Puchalski – profesor Seminarium i moderator sesji. Na temat „Kazań świętokrzyskich” i „Kazań gnieźnieńskich” jako prób nawiązania dialogu Kościoła z wiernymi mówiła pani dr hab. Aneta Lica z PWSZ i Uniwersytetu Gdańskiego. Profil człowieka dialogu w kontekście psychologii humanistycznej przybliżył zebranym prof. dr hab. Mieczysław Plopa z EUHE. A ks. dr Sławomir Małkowski – rektor Seminarium, zwrócił w swym wystąpieniu uwagę na problematykę dialogu w ujęciu Martina Bubera.

Zwieńczeniem konferencji była dyskusja panelowa. Pani dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz prof. UWM Olsztyn przypomniała o dialogu w nauczaniu i praktyce Jana Pawła II, który jest wydarzeniem między osobami i zakłada intencje prawdy i dobra. Dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM wskazał na dialog historyczny, który dokonywał się na dawnych ziemiach Prusów [św. Wojciech, biskup Chrystian]. Według trzeciego z panelistów ks. dr hab. Stefana Ewertowskiego prof. UWM, rozmawiając o dialogu należy odwołać się do tradycji filozoficznej Platona, a także Arystotelesa, m.in. do kategorii przyjaźni.

W końcowej dyskusji ks. bp Jacek Jezierskim przypomniał słowa abp. prof. Alfonsa Nossola, który mówiąc o owocach dialogu na gruncie ekumenicznym wskazywał, że dialog ten dopełnia się wtedy, gdy wróg staje się dla nas nieprzyjacielem, a nieprzyjaciel – przyjacielem.

Pomysł organizacji Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej zrodził się w 2005 r., bezpośrednio po śmieci Jana Pawła II. Rektorzy i wykładowcy elbląskich uczelni postanowili podjąć refleksję nad papieskim przesłaniem, jego spuścizną i inspiracją dla współczesnych pokoleń.