Jesteś tutaj: Start » Elbląg: XI Konferencja "Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności"

Elbląg: XI Konferencja "Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności"

13.05.2016 r.

php4lVb2

Młodzież szkół średnich, studenci oraz wykładowcy akademiccy uczestniczyli w zorganizowanej już po raz jedenasty w Elblągu, Konferencji Międzyuczelnianej „Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”. Tegoroczne hasło „Tożsamość młodzieży”, nawiązywało do zbliżających się ŚDM w Krakowie i spotkania z papieżem Franciszkiem. W konferencji, organizowanej tym razem w auli Seminarium Duchownego, wzięli udział: biskup elbląski, wojewoda warmińsko-mazurski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, starosta elbląski i prezydent Elbląga (foto: portEl; Gość Elbląski).

W gronie prelegentów znaleźli się wykładowcy miejscowych uczelni wyższych oraz zaproszeni goście. Ks. prof. Jan Kochel (Uniwersytet Opolski) mówił o „Wychowaniu do pięknej miłości”. Zagadnienie „Młodzież a wartości” podjął w swoim wystąpieniu prof. Mieczysław Plopa (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna). O „Papieskich wartościach w Sieci zaplątanych” przypomniała dr hab. Monika Przybysz (prof. UKSW Warszawa), a prof. Mieczysław Patalon (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu) podjął temat „Wielokulturowość a tożsamość młodego człowieka”. Moderatorami spotkania byli: ks. dr hab. Stefan Ewertowski (prof. UWM Olsztyn) i ks. dr Andrzej Kilanowski (WSD Elbląg).

Na zakończenie konferencji odbyła się debata oksfordzka pt.: „Polacy powinni być bardziej tolerancyjni”. W czasie dyskusji, alumni Elbląskiego Seminarium Duchownego bronili tezy, że Polacy powinni być bardziej tolerancyjni, zaś uczniowie III LO im. Jana Pawła II w Elblągu, wskazywali że Polacy są wystarczająco tolerancyjni. Publiczność zadecydowała, że zmagania wygrali licealiści.

Konferencję podsumował ks. dr Grzegorz Puchalski: - Jan Paweł II nigdy nie przemawiał do młodzieży, ale prowadził z nią dialog, rozmowę, w której wyrażał samego siebie, swoją wiarę oraz służbę najwyższym wartościom. Wielokrotnie patrząc w oczy młodym ludziom, odkładał na bok wcześniej przygotowane przemówienie. Mówił z serca do serca – przypomniał rektor WSD w Elblągu.

Od 11 lat, czyli od śmierci papieża Jana Pawła II, szkoły wyższe miasta Elbląga spotykają się w ustalonej formule konferencji naukowej. Jej celem jest uczczenie osoby i dzieła życia największego z rodu Polaków, a także poszukiwanie w papieskim nauczaniu inspiracji dla swej działalności naukowej i dydaktycznej.

phpsHOkEP

php79RYGa

phphWLBZk

33a625e212f25890de1b49921e3cdcc7

4aa8bbacdca73211bdfd579d436abc27

bb82dadc0b70a0c4958b4caff37d079a

772f510cf2b46f888a9293d176aa03d7

eca2e298305e18edff8671ba52fa261d
phpDd4cVq