Jesteś tutaj: Start » Elbląg: V sesja plenarna I synodu diecezji elbląskiej [27 października]

Elbląg: V sesja plenarna I synodu diecezji elbląskiej [27 października]

27.10.2018 r.

5bb62a38ea5f718dd2d1ad4afc8b93e9

Nabożeństwo biblijne, prezentacja projektu dokumentu komisji tradycji oraz głosowanie nad nim, złożyły się na V sesję plenarną I synodu diecezji elbląskiej. Sesja odbyła się w gmachu Seminarium Duchownego Elblągu 27 października br. To piąte tego typu spotkanie od chwili rozpoczęcia prac synodu we wrześniu 2016 roku.

Obrady zgromadzenia synodalnego poprzedziło nabożeństwo, któremu przewodniczył ks. Piotr Towarek – sekretarz synodu. Katechezę opartą o fragment Dziejów Apostolskich [15,36-16,5] wygłosił bp Jacek Jezierski. Zwrócił uwagę słuchaczy na występujący w księdze Dziejów rzeczownik „Kościół” w liczbie mnogiej. W starożytności chrześcijańskiej ukształtowały się zręby myślenia o jednym Kościele Jezusa Chrystusa i Kościołach, to jest społecznościach założonych przez Apostoła lub jego współpracowników. Sobór Watykański II wypracował pojęcie „Kościoła partykularnego” [Lumen gentium 13]. Kościół uniwersalny realizuje się w Kościołach partykularnych. Jednym z nich jest także diecezja elbląska - zauważył bp Jezierski.

Po nabożeństwie ks. dr Andrzej Kilanowski przypomniał sylwetkę zmarłego w sierpniu br. historyka dr. hab. Janusza Hochleitnera – prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zmarły był zaangażowany w prace synodalnej komisji tradycji.

Projekt dokumentu pt. „Diecezja elbląska w perspektywie historycznej” przedłożył zebranym ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki [UKSW Warszawa]. Dokument stanowi syntezę dziejów chrześcijaństwa w Prusach, a zwłaszcza utworzonej w 1243 r. diecezji pomezańskiej. Przypomina również dzieje Kościoła na Żuławach i w Elblągu aż do czasu powstania diecezji elbląskiej [1992].

W dyskusji na temat dokumentu ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski [UWM Olsztyn] zwrócił uwagę na to, że faktycznie i formalnie pomniejszona w wyniku Reformacji diecezja pomezańska istniała do 1821 r. Sprawozdawca argumentował natomiast, że diecezja pomezańska przestała istnieć w II połowie XVI wieku. Dlatego biskupi polscy na synodzie w Piotrkowie w 1577 r. prosili króla Polski o jej reerygowanie. Uczestnicy sesji synodalnej w Elblągu przyjęli przedłożony dokument pod warunkiem naniesienia na nim odpowiednich poprawek [iuxta modum].

Oprawę muzyczną spotkania zapewnił kwartet smyczkowy „Capella Sancti Nicolai” z Elbląga. Zebrani wysłuchali Poloneza a-moll „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego.

Sesji plenarnej, w której uczestniczyło 130 synodalistów oraz ekumeniczni obserwatorzy z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Zielonoświątkowego i Polskokatolickiego, przewodniczył ks. prof. dr hab. Stefan Ewertowski – sekretarz generalny synodu.

1b80d0d1be1ff2fe176c59f25b583f25

f09fc8baa25a7b363571799ca41418d0

e9720c30f5f9831d62410e0c5a6e6fdb2

 

19b633d13b7007a4ad01afc05c9073d6

 

8becd60de3b64c6d18296218c0286ee8

ba5396a0de97031843fc53e7d4b58003

41c778631994f00972d77cfb7ea3f024

15993bb37f00e06db258e86e144e8bc1

16cceb71163ecf7662b21e0548fdc11f

25324c60d22d8f2882d9f9fa7c83960e

e5afa6746a39600c5f1523923ae3720f 75469dc32fddd839105caca918f409c4