Jesteś tutaj: Start » Elbląg: Uroczystość odpustowa w katedrze św. Mikołaja

Elbląg: Uroczystość odpustowa w katedrze św. Mikołaja

05.12.2015 r.

figura w mikoaja przed 1414 r 20100824 1548642169

W niedzielę 6. grudnia katedra św. Mikołaja w Elblągu świętowała swoją uroczystość odpustową. Głównym punktem obchodu była Msza św. o godz. 13.00, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap - biskup senior diecezji drohiczyńskiej.  (foto: J. Raczkowski, figura św. Mikołaja w katedrze elbląskiej, z przed 1414 r.)

Skąd się wziął kult św. Mikołaja w Elblągu? W roku 1237 Krzyżacy założyli na terenie dzisiejszego Elbląga swój gród i dali początek miastu. Zbudowany przez nich zamek był w latach 1251 - 1309 stolicą krzyżacką. Pierwsi osiedleńcy w Elblągu rekrutowali się w znacznej mierze z mieszkańców Lubeki i innych miejscowości westfalskich. Przenosząc ze sobą ojczyste obyczaje, zadbali również o opiekę duszpasterską. Pierwsza, zapewne prowizoryczna, świątynia stanęła pośrodku zakładanego miasta około 1240 roku. Poświęcono ją patronowi żeglarzy - św. Mikołajowi. Być może, to właśnie jej fragmenty zachowały się w obecnym prezbiterium w formie łuków z cegły gotyckiej o wiązaniu wendyjskim, które jako pierwsze było stosowane w krzyżackich Prusach. W pełni rozkwitu gotyku, w latach 1330 - 1380 przebudowa-no kościół nadając mu wygląd bazyliki; z której główna nawa przewyższała nawy boczne. W XV w. upiększono kościół trzema wieżami, z których środkowa otrzyma-ła w roku 1598 piękny renesansowy hełm. We wnętrzu katedry do dziś można podziwiać ponadnaturalnej wielkości figurę św. Mikołaja z XV w. ufundowaną przez proboszcza tego kościoła Mikołaja Wulsacka, wykształconego w Pradze oraz prof. matematyki tegoż uniwersytetu. Warto zatrzymać się przed figurą, aby pomodlić się do patrona miasta.