Jesteś tutaj: Start » Dekret konfirmujący Kapitułę Kolegiacką Żuławską

Dekret konfirmujący Kapitułę Kolegiacką Żuławską

18.01.2015 r.

Pierwszy Biskup Elbląski Dr Andrzej Śliwiński (1992-2003) ustanowił kościół pw. św. Mateusza w Nowym Stawie Kolegiatą Żuławską. Przy tej świątyni erygował Kapitułę Kolegiacką Żuławską. Dał tej Kapitule Statuty (25 marca 2002 r.). Nie mianował jednak kanoników. Ówczesny proboszcz kolegiaty kanonik elbląski ks. Ireneusz Glegociński wystarał się o dwanaście dystynktoriów na podwójnym sznurze z metalu. Odznaka ta przedstawia ołtarz główny kolegiaty w miniaturze, wykonany w ciemnym metalu. Jest to dzieło sztuki współczesnej.

Ponieważ upłynęło już ponad 10 lat od chwili ustanowienia kolegiaty, kapituły oraz wydania statutów, niniejszym dekretem wyjaśniam i ustalam, co następuje:

1.Potwierdzam decyzję bpa A. Śliwińskiego o ustanowieniu kościoła św. Mateusza w Nowym Stawie Kolegiatą Żuławską,
2.Potwierdzam decyzję o erygowaniu Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej z siedzibą w Nowym Stawie (kan. 504 KPK).
3.Wyjaśniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pomimo tego, że w ciągu 13 lat od erygowania kapituły nie zostali mianowani kanonicy, to jednak Kapituła Kolegiacka Żuławska, jako kościelna osoba prawna istnieje (kan. 120 § 1 KPK).
4.Zgodnie z przysługującym mi prawem, ustanawiam kanoników rzeczywistych i honorowych (kan. 509 KPK).
5.Uchylam z dniem 10 stycznia 2015 r. Statuty Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej z dnia 25 marca 2002 r., zobowiązuję kanoników rzeczywistych Kapituły Żuławskiej do przygotowania nowej wersji statutów, wzorowanych na Statutach Kapituły Katedralnej Św. Mikołaja w Elblągu i przedłożenie ich do zatwierdzenia do końca września 2015 r. (kan. 505-506 KPK).
6.Kanonicy Kolegiaty Żuławskiej będą korzystali dla swoich statutowych posiedzeń z dawnego kościoła ewangelickiego jako kapitularza. Po instalacji księża kanonicy rzeczywiści winni zebrać się na posiedzenie w innym dniu i dokonać wyboru prepozyta (kan. 507 § 1; 509 § 1 KPK).
7.Strój kanoników kolegiackich określają przepisy Kościoła (kan. 506 § 2 KPK). Jest to sutanna z amarantowymi obszywkami i dodatkami: pas, komża jednakowa dla wszystkich (może mieć podbitkę), wreszcie pelerynka. Do wyboru czarna z obszywką lub popielata, tę zalecam - tak ubierali się duchowni w epoce Oświecenia m.in. bp Ignacy Krasicki.
8.Księża kanonicy rzeczywiści mogą przyjąć istniejące dystynktorium albo zaprojektować inne i przedstawić do aprobaty (kan. 506 § 2 KPK).
9.Pierwsza instalacja odbędzie się wobec mnie lub mojego delegata 21 września 2014 r. o godz. 18. Przygotowanie uroczystości zlecam proboszczowi kolegiaty ks. kan. Jerzemu Pawelczykowi.
10.Do zadań, które określa prawo Kościoła powszechnego, dodaję i zlecam Kapitule Kolegiackiej Żuławskiej troskę o wspólnotę kapłańską i pielęgnowanie duchowości księży diecezjalnych (kan. 503 KPK).
11.Przynależność do kapituły jest wyróżnieniem, ale również i zadaniem do wypełnienia.
Proszę o Boże błogosławieństwo dla Kanoników Żuławskich, aby dobrze odczytali zamysł Boży wobec Kościoła, któremu poświęcili swoje życie.

Elbląg, Święto Chrztu Pańskiego 2015 roku
№ 36/2015
+ Jacek Jezierski Biskup Elbląski
Ks. Zdzisław Bieg - Kanclerz Kurii