Jesteś tutaj: Start » Słowo biskupa elbląskiego do parafialnej wspólnoty ewangelicko-augsburskiej w Elblągu w związku z 500-rocznicą rozpoczęcia Reformacji [Elbląg – Galeria EL – dawny kościół Panny Marii, 31 października 2017]

Słowo biskupa elbląskiego do parafialnej wspólnoty ewangelicko-augsburskiej w Elblągu w związku z 500-rocznicą rozpoczęcia Reformacji [Elbląg – Galeria EL – dawny kościół Panny Marii, 31 października 2017]

31.10.2017 r.

146263984812548580086

Drodzy uczestnicy nabożeństwa Wieczerzy Pańskiej w Elblągu, w 500-lecie rozpoczęcia Reformacji,
Drodzy chrześcijanie wyznania ewangelicko-augsburskiego, chrześcijanie baptyści i chrześcijanie zielonoświątkowi,
Szanowni goście dzisiejszej uroczystości,
Przewielebny Księże Marcinie [Marcin Pilch] – Proboszczu parafii ewangelicko-augsburskiej w Elblągu, noszącej imię św. Anny,

Wiem, jak ważne jest dzisiejsze spotkanie i nabożeństwo dla Sióstr i Braci ewangelików. Przypomina ono o początku ruchu reformacyjnego i o publicznym wystąpieniu doktora Marcina Lutra, profesora uniwersytetu w Wittenberdze, w Saksonii, w sprawie reformy Kościoła, jego doktryny i praktyki życia.

Po pięciu wiekach jesteśmy, katolicy i ewangelicy, pod wieloma względami bardziej podzieleni, aniżeli w pierwszym stuleciu Reformacji. W wielu sprawach oddalamy się od siebie coraz bardziej.

Na szczęście jednak, odkrywamy na nowo wspólne chrześcijańskie braterstwo. Nie jesteśmy dla siebie obcymi, ale siostrami i braćmi. W Chrystusie. W wierze w Niego. On jest naszym Nauczycielem, jedynym Zbawicielem oraz Miłosiernym Sędzią.

Prawdę o naszym chrześcijańskim braterstwie uświadamiają nam współczesne prześladowania chrześcijan. Ze względu na przynależność do Chrystusa ponoszą śmierć z rąk islamskich fundamentalistów egipscy Koptowie. Giną również chrześcijańscy pastorzy w Indiach z rąk fundamentalistycznych hinduistów. Przywiązanie do Chrystusa i znaku krzyża, a nie konkretne wyznanie chrześcijańskie, prowokują prześladowania aż po męczeństwo. Istnieje ekumenia krwi.

Jestem dzisiaj pośród Was, aby zaświadczyć o chrześcijańskim braterstwie, o tym co nas łączy, pomimo istniejącego podziału.

+Jacek Jezierski - biskup elbląski