Jesteś tutaj: Start » Elbląg: spotkanie zespołu ds. prewencji w diecezji elbląskiej [26 czerwca 2019]

Elbląg: spotkanie zespołu ds. prewencji w diecezji elbląskiej [26 czerwca 2019]

27.06.2019 r.

Stas spiacy.2

Dnia 26 czerwca 2019 r. odbyło się w Elblągu spotkanie diecezjalnego zespołu, powołanego do wypracowania zasad adekwatnego programu prewencji i pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi. Zebraniu przewodniczył biskup elbląski Jacek Jezierski. W skład zespołu wchodzą: nauczyciele religii i wychowawcy, pracownicy przedszkoli i szkół katolickich, przedstawiciele Domowego Kościoła, Caritas diecezjalnej, osoby życia konsekrowanego, moderatorzy seminarium duchownego, delegat biskupa ds. ochrony małoletnich oraz diecezjalny kurator ds. penitencjarnych. Podczas spotkania analizowano „Zasady prewencji”, które obowiązują w diecezji elbląskiej od 25 stycznia br. [foto: Śpiący Staś, obraz Stanisława Wyspiańskiego z 1904 r.]

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że obowiązujący dokument wymaga modyfikacji i uzupełnień. Obok części ogólnej powinien zawierać również część szczegółową, która uwzględni: specyfikę różnych środowisk, np. przedszkoli [chodzi o dostosowanie do wieku dzieci]; warunki i wymogi wypoczynku wakacyjnego, organizowanego dla dzieci i młodzieży przez Caritas diecezjalną; standardy rekolekcji wakacyjnych prowadzonych przez Ruch Światło-Życie.

„Zasady prewencji” diecezji elbląskiej powstały przede wszystkim z myślą o duchownych. Winny jednak uwzględnić szerzej inne kategorie osób: świeckich nauczycieli religii, prowadzących schole i młodzieżowe chóry kościelne, organistów i kościelnych, wolontariuszy Caritas, animatorów Ruchu Światło-Życie.

Większą uwagę należy poświęcić w „Zasadach prewencji” przestępstwom związanym z korzystaniem z internetu np. czat itp.

„Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w diecezji elbląskiej” zostały zatwierdzone przez biskupa elbląskiego 25 stycznia br. Opublikowany na stronie internetowej diecezji dokument składa się z trzech części: ogólnej, norm szczegółowych oraz apendyksu. Oprócz tego, członkowie zespołu diecezji elbląskiej ds. prewencji uczestniczyli także w metropolitalnym szkoleniu nt. ochrony małoletnich, które odbyło się 16 maja br. w Olsztynie. Szkolenie prowadził o. Adam Żak – koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.