Jesteś tutaj: Start » Zasady prewencji służące ochronie małoletnich w diecezji elbląskiej

Zasady prewencji służące ochronie małoletnich w diecezji elbląskiej

02.02.2019 r.

Bp Jacek Jezierski zatwierdził „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w diecezji elbląskiej”. Opublikowany na stronie internetowej diecezji dokument [tutaj!] składa się z trzech części: ogólnej, norm szczegółowych oraz apendyksu.

„Zasady prewencji i postępowania” winny być stosowane w parafiach, wspólnotach, dziełach i instytucjach diecezji elbląskiej. Fundament dokumentu stanowi przekonanie, że nietykalność cielesna osób małoletnich jest nienaruszalna, a dobro osoby małoletniej jest przedmiotem szczególnej troski Kościoła.

W normach szczegółowych przypomina się, że osoby małoletnie nie powinny przebywać w prywatnych mieszkaniach osób duchownych. Natomiast spotkania duszpasterskie dla małoletnich powinny odbywać się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, z udziałem przedstawicieli rodziców i innych dorosłych. W dokumencie wskazane zostały także zasady organizowania wyjazdów zbiorowych z małoletnimi w celach pielgrzymkowych, rekreacyjnych, wakacyjnych i innych. Opublikowane dla diecezji elbląskiej „Zasady” podejmują również kwestię bezpiecznego korzystania z internetu w obiektach administrowanych przez instytucje kościelne.

Dołączony do dokumentu apendyks przybliża procedurę, którą należy stosować po uzyskaniu informacji o prawdopodobnym molestowaniu osoby małoletniej. Zaznaczono tu wyraźnie obowiązek zgłoszenia organom ścigania informacji o usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego z małoletnimi lub dorosłymi a niepoczytalnymi. Jeśli podejrzenie pada na osobę duchowną zgłoszenia należy dokonać do prokuratury, jak też do przełożonego osoby duchownej. Kościelni przełożeni kierują się wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski.

Z „Zasadami prewencji” zostaną zapoznani wszyscy duchowni pracujący w diecezji, nauczyciele religii, alumni seminarium duchownego oraz świeccy pracownicy instytucji takich jak: Caritas, szkoły katolickie itp. To samo dotyczyć będzie pracowników, organizatorów, wychowawców, opiekunów i wolontariuszy kolonii i obozów letnich organizowanych przez parafie, ruchy i stowarzyszenia katolickie.