Jesteś tutaj: Start » Zarządzenie Biskupa Elbląskiego: modlitwa o ochronę dzieła stworzenia [25 listopada - 14 grudnia 2018]

Zarządzenie Biskupa Elbląskiego: modlitwa o ochronę dzieła stworzenia [25 listopada - 14 grudnia 2018]

18.11.2018 r.

Dzie Modlitw o Ochrone Stworzenia2

Boże Ojcze prowadź nas.
Pomóż nam działać z miłością i odwagą w Twoje imię o Panie.
Pomóż nam spełnić nasz obowiązek ochrony ziemi, naszego wspólnego domu.

Boże Ojcze, otocz nas swoją mocą i światłością.
Pomóż nam chronić każde życie i budować lepszą przyszłość.
Pomóż nam przygotować nadejście Twojego Królestwa:
sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. Amen.

[Parafraza modlitwy papieża Franciszka z encykliki „Laudato si”]  Tekst modlitwy do pobrania w formacie Word: kliknij!

Powyższą modlitwę należy odmawiać zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej przed błogosławieństwem na zakończenie Mszy św. w dniach 25 listopada – 14 grudnia br. Modlitwa jest przygotowaniem do tzw. szczytu klimatycznego, który odbędzie się w Katowicach w dn. 3-14 grudnia 2018.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski