Jesteś tutaj: Start » WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO NA WIELKI TYDZIEŃ 2021

WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO NA WIELKI TYDZIEŃ 2021

26.03.2021 r.

amen2

1. ZACHOWANIE PRZEPISÓW SANITARNYCH

W kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii (1 osoba na 20 m2) przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 m. Gdy modlitwa ma miejsce poza kościołem, na terenie przykościelnym, należy zakryć nos i usta, i zachować odstęp 1,5 m.

Na drzwiach kościoła należy zawiesić aktualną informację dotyczącą limitów osób mogących uczestniczyć w nabożeństwie. Nie wolno przekraczać określonej przepisami liczby.

Duże kościoły w miastach powinny ustawić przy drzwiach automaty do dezynfekcji rąk. Trzeba je kupić lub wypożyczyć. W okresie Wielkiego Tygodnia trzeba przed nabożeństwami odkażać ławki.

Osoby słabsze, z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania, a także wszyscy, którzy ze względu na limity nie zmieszczą się w kościele, korzystają z dyspensy uwalniającej od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Zachęcam do korzystania z transmisji nabożeństw w telewizji lub w internecie.

2. UDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Udzielający Komunii dezynfekuje ręce przy ołtarzu (na oczach uczestników liturgii), występuje zawsze w maseczce. Przed Komunią należy podać ogłoszenie:

- w przypadku gdy jest jeden rozdzielający: „Najpierw do Komunii podchodzą osoby przyjmujące Komunię na rękę, a dopiero później przyjmujący Komunię do ust. Kolejność tą należy zachować ze względów higienicznych”.
- w przypadku gdy jest więcej rozdzielających np.: „Komunia na rękę będzie udzielana po prawej stronie, przy filarze. W pozostałych miejscach będzie podawana do ust”.

Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjmowania Eucharystii. Nie wolno im tego prawa odbierać. Udzielający Komunii nie są właścicielami sakramentu Eucharystii, ale Jego sługami w Kościele. Dlatego winni respektować prawo Kościoła, a nie postępować według osobistych przekonań.

3. LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA

Niedziela Palmowa
- rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem

Wielki Czwartek
- Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu tylko z udziałem Kapituły Katedralnej i Księży Dziekanów
- poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów
- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem - bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy

Wielki Piątek
- Jutrznia w kościele katedralnym
- Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, krzyż trzymany przez celebransa wierni adorują ze swojego miejsca w ławkach (bez podchodzenia), po dłuższej chwili milczenia wykonuje się odpowiedni śpiew; nie ma procesji do Grobu Pańskiego
- do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią (jako przedostatnie)

Wielka Sobota
- Jutrznia w kościele katedralnym
- poświęcenie pokarmów organizujemy w miarę możliwości przed kościołem lub wokół niego, w krótkiej formie, z zachowaniem przepisów sanitarnych
- błogosławieństwa pokarmów można dokonać także w domu przed śniadaniem wielkanocnym odmawiając modlitwę Ojcze nasz i błogosławiąc stół znakiem krzyża
- Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ogniska przed kościołem, paschał zapala się w głównych drzwiach kościoła i wnosi do prezbiterium; w liturgii Słowa wybieramy maksymalnie cztery czytania

Niedziela Wielkanocna
- nie ma procesji rezurekcyjnej, kapłan przenosi monstrancję z Grobu Pańskiego do prezbiterium i błogosławi zgromadzenie, następnie rozpoczyna się Msza wielkanocna
- śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz słów aklamacji: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!, po czym odmawiamy modlitwę Ojcze nasz.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski
Elbląg, dn. 26 marca 2021