Jesteś tutaj: Start » Wskazania Biskupa Elbląskiego dotyczące sposobu udzielania Komunii świętej [6 VIII 2020]

Wskazania Biskupa Elbląskiego dotyczące sposobu udzielania Komunii świętej [6 VIII 2020]

07.08.2020 r.

unnamed12

Przypominam o obowiązujących przepisach prawnych Kościoła, dotyczących udzielania wiernym Komunii świętej.

1. Komunia święta może być udzielana zarówno: klęczącym w formie tradycyjnej „do ust”, jak i stojącym „na rękę”.
2. Obydwa sposoby są równouprawnione.
3. Wierni posiadają prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii świętej. Szafarzowi nie wolno tego prawa ograniczać.

Zob. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski z dn. 9 marca 2005 r., nr 32-42, w: Akta KEP nr 2(10)/2005, s. 80-81.

a. Z racji trwającej nadal epidemii koronawirusa trzeba zachować szczególne środki ostrożności i spełnić wymagania sanitarne.
b. Najlepiej byłoby, aby osobno udzielać Komunii świętej „do ust” i „na rękę”.
c. Jeśli jest tylko jeden szafarz, wówczas najpierw udziela on wiernym Komunii świętej „na rękę”, a później „do ust”. Przed udzielaniem Komunii należałoby dla zachowania porządku podać wiernym taki komunikat.
d. Szafarz okazuje zawsze cierpliwość i zrozumienie przystępującym do Komunii świętej. Pamięta też o tym, że nie jest właścicielem Eucharystii, ale jej sługą z ustanowienia Kościoła.

+Jacek Jezierski
   biskup elbląski
Elbląg, dn. 6 sierpnia 2020