Jesteś tutaj: Start » Synod Biskupów o młodzieży: dokument przygotowawczy

Synod Biskupów o młodzieży: dokument przygotowawczy

13.01.2017 r.

IMG 2

[foto: młodzi elbląscy wolontariusze ŚDM 2016 podczas konferencji prasowej przed Dniami w Diecezji]

/tekst: Gość Niedzielny/

Dokument Przygotowawczy Synodu Biskupów o młodzieży przedstawił 13 stycznia 2017 r. w Watykanie kard. Lorenzo Baldisseri. XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” odbędzie się w październiku 2018 r. w Watykanie.

Sekretarz generalny Synodu poinformował, że dokument został wysłany do rad hierarchów katolickich Kościołów wschodnich, do konferencji episkopatów, dykasterii kurii rzymskiej i Unii Przełożonych Generalnych instytutów życia konsekrowanego, aby „rozpocząć etap konsultacji całego ludu Bożego”. Ma to na celu zebranie informacji o dzisiejszej kondycji ludzi młodych w różnych kontekstach jej życia, aby można było ją odpowiednio rozeznać przy tworzeniu „Instrumentum laboris” - dokumentu roboczego zgromadzenia synodalnego. Konsultacja ta jest skierowana także do wszystkich młodych świata.

Kard. Baldisseri zaznaczył, że Synod poświęcony młodzieży jest kontynuacją drogi, jaką przemierza Kościół pod kierunkiem papieża Franciszka. Podkreślany w Dokumencie Przygotowawczym centralny charakter radości i miłości jest jasnym odwołaniem do adhortacji apostolskich „Evangelii gaudium” i „Amoris lætitia”. Nie brakuje też odniesień do encyklik „Laudato si’” i „Lumen fidei”, a także nauczania Benedykta XVI.

Dokument składa się z trzech części. Pierwsza zaprasza do wsłuchania się rzeczywistość, druga ukazuje znaczenie rozeznawania w świetle wiary, by dokonywać wyborów odpowiadających woli Bożej i dobru osoby, trzecia zaś koncentruje się na działalności duszpasterskiej wspólnoty kościelnej. Wprowadza do nich ewangeliczny obraz „umiłowanego ucznia”.

Część pierwsza, zatytułowana „Młodzi we współczesnym świecie”, przynosi opis sytuacji ludzi młodych w dzisiejszej rzeczywistości w zależności od specyficznych uwarunkowań poszczególnych regionów. Odwołuje się do niektórych badań społecznych, pomocnych w zajęciu się tematyką rozeznawania powołania, np. wielorakie wyzwania związane z kulturą „scjentystyczną”, brakiem bezpieczeństwa, bezrobociem, korupcją, a także zjawiskami alkoholizmu, gier czy narkomanii.

Centralna, część druga dokumentu nosi tytuł „Wiara, rozeznanie, powołanie”. Podkreśla, że źródłem rozeznawania powołania jest „wiara jako udział w sposobie patrzenia Jezusa”. Poprzez nią człowiek, „w dialogu z Panem i wsłuchując się w głos Ducha”, dokonuje fundamentalnych wyborów. Tylko prawidłowe rozeznanie pozwoli młodej osobie naprawdę znaleźć swą osobistą, jedyną i niepowtarzalną drogę życia. Proces ten opisują trzy słowa użyte w „Evangelii gaudium” nr 51: rozpoznać (to, co dzieje się we własnym wnętrzu), interpretować (to, co zostało rozpoznane) i decydować (jako „prawdziwe działanie ludzkiej wolności i osobistej odpowiedzialności”).

Dokument wyjaśnia, że termin „powołanie” powinien być rozumiany w szerokim znaczeniu, gdyż dotyczy szerokiej gamy możliwości konkretnej realizacji własnego życia w radości miłości i pełni, wynikających z daru z samego siebie dla Boga i innych ludzi. Chodzi o znalezienie konkretnej formy, w której ta realizacja może nastąpić „poprzez serię wyborów, które wyrażają stan życia (małżeństwo, kapłaństwo, życie konsekrowane itp.), zawód, sposób zaangażowania społecznego i politycznego, styl życia, zarządzanie czasem i pieniędzmi itd.).

Życiowy wybór dokonuje się w tajemnicy własnego sumienia. Każdy słucha tam głosu Boga, podejmuje z nim dialog i na końcu podejmuje decyzje. Pomoc innych osób, o ile jest konieczna, nie może zastąpić tego osobistego i intymnego dialogu.