Jesteś tutaj: Start » Spotkania opłatkowe katechetów diecezji elbląskiej w Elblągu oraz Iławie [11 stycznia 2019]

Spotkania opłatkowe katechetów diecezji elbląskiej w Elblągu oraz Iławie [11 stycznia 2019]

12.01.2020 r.

DD7B68A6

W dniu 11 stycznia 2019 r. odbyły się w Elblągu oraz Iławie spotkania opłatkowe katechetów diecezji elbląskiej. Spotkania prowadził ks. dr Arkadiusz Dekański – wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej kurii diecezjalnej.

Elbląskie spotkanie miało miejsce w gmachu seminarium duchownego. Rozpoczęło się ono jasełkami, które przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej w Krzyżanowie [foto powyżej]. W Iławie katecheci spotkali się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, a pierwszym punktem świętowania był koncert chóru dziecięcego „Cantate Deo” z parafii pw. św. Rozalii w Suszu [FILM: TUTAJ!]

Obydwa spotkania miały podobny przebieg. Po części artystycznej, ks. dr Andrzej Kłódka – prof. prawa kanonicznego w seminarium, przypomniał w wygłoszonej prelekcji o założeniach wypracowanego w minionym roku w diecezji elbląskiej dokumentu „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi” [dokument znajduje się na stronie internetowej diecezji elbląskiej, pod zakładkami: KONTAKT oraz SZUKAM POMOCY].

Maria Brzostowska – konsultant ds. katechetycznych w Wydawnictwie św. Wojciecha w Poznaniu zapoznała zebranych z podręcznikami do nauki religii dla klasy I oraz klasy V szkoły podstawowej, które opracowano zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej [strona internetowa: www.swietywojciech.pl ].

Informacje o planowanym w najbliższym czasie konkursie dot. osoby Jana Pawła II przekazała katechetom Anna Kamińska - konsultant ds. religii rzymskokatolickiej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Szkolenia Nauczycieli w Elblągu.

Bp Jacek Jezierski zachęcał do udziału w następujących wydarzeniach: pielgrzymka do Rzymu w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II [18 maja], beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski [7 czerwca], Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie [13-20 września 2019]. Biskup elbląski podziękował także katechetom za ich pracę, która jest nie do zastąpienia na szkolnym etapie życia dzieci i młodzieży.

Na zakończenie spotkania katecheci wysłuchali fragmentu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa i łamiąc się opłatkiem złożyli sobie nawzajem życzenia.