Jesteś tutaj: Start » Rok Świętego Józefa ogłoszony przez papieża Franciszka

Rok Świętego Józefa ogłoszony przez papieża Franciszka

08.12.2020 r.

unnamed20

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2020r., opublikowany został List apostolski „Patris corde” – „Ojcowskim sercem” Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego.

[…] w 150. rocznicę ogłoszenia go [św. Józefa] przez bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r., Patronem Kościoła Katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas, aby – jak mówi Jezus – „usta wyrażały to, co obfituje w sercu” (por. Mt 12, 34).

Jednocześnie decyzją Papieża najbliższy rok – do 8 grudnia 2021 r. – będzie obchodzony jako „Rok Świętego Józefa”. Tradycyjnie przygotowany został dekret Penitencjarii Apostolskiej określający możliwość uzyskania daru odpustu z okazji Roku św. Józefa. Szczególne wskazania dotyczą m.in. dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, 19. dnia miesiąca czy każdej środy, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.

Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii” mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia.

„Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa”. Tym stwierdzeniem rozpoczyna Papież swój list apostolski. Stwierdza jednocześnie, że mimo iż ewangeliści niewiele mówią o świętym Józefie, „ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność”. Opis ojcostwa św. Józefa zawarł Ojciec Święty w siedmiu punktach:

1. Ojciec umiłowany
2. Ojciec czuły
3. Ojciec posłuszny
4. Ojciec przyjmujący
5. Ojciec z twórczą odwagą
6. Ojciec – człowiek pracy
7. Ojciec w cieniu

Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi: „Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście” (Pwt 1, 31). Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie.

Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo.

LIST APOSTOLSKI "PATRIS CORDE": TUTAJ!