Jesteś tutaj: Start » Program duszpasterski diecezji elbląskiej 2017

Program duszpasterski diecezji elbląskiej 2017

19.12.2016 r.

Ambona kocio w. Marka Ewangelisty Katy Rybackie3

 [foto: ambona w kościele pw. św. Marka Ewangelisty, Kąty Rybackie]

Potrzebna jest koordynacja działań duszpasterskich. Po konsultacji z Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego oraz Przełożonymi zgromadzeń męskich [kan. 394 KPK], przedkładam duchownym i świeckim, zaangażowanym w pracę apostolską w diecezji, zarys programu pastoralnego na 2017 rok.

WAŻNIEJSZE ROCZNICE

1.    25 – lecie powstania diecezji elbląskiej
2.    30. rocznica sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej [8 marca 1987]
3.    500 – lecie reformacji i jej rozwoju w Pomezanii, Elblągu, na Żuławach

4.    300 – lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
5.    100 – lecie objawień fatimskich
6.    140 – lecie objawień gietrzwałdzkich [10 września 2017]

7.    100 - lecie śmierci bł. Karola de Foucauld [1 grudnia 2016]
8.    100 - lecie śmierci św. brata Alberta
9.    250 rocznica kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza [16 sierpnia 2016]

PROJEKTY

1. Ogólnopolski program duszpasterski na rok 2017 pod hasłem: „Idźcie i głoście” [por. Mk 16, 15] kładzie nacisk na:
    - powstawanie i działanie grup i kręgów biblijnych [dzielenie się   Ewangelią];
    - systematyczną pracę w małych wspólnotach z Pismem św.;
    - katechezę biblijną dla lepszego poznawania słowa Bożego.

    Symbolem programu duszpasterskiego jest miejsce głoszenia Ewangelii w świątyni: ambonka i kazalnica [tradycyjna ambona]. W kościołach o zabytkowym wystroju warto pomyśleć o fachowej   renowacji ambony.

2. Most modlitewny pomiędzy katolickimi parafiami w Rosji i diecezji Elbląskiej [partnerstwo parafii].

3. Caritas: pomoc rodzina rodzinie [pomoc konkretnej rodzinie chrześcijańskiej w Syrii i Libanie].

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

ks. dr Piotr Towarek – notariusz
Elbląg, dn. 19 grudnia 2016
L. dz. 832/2016