Jesteś tutaj: Start » Elbląg: otwarcie oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Elbląg: otwarcie oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego

28.04.2016 r.

DSC 3

Liczne grono wykładowców seminaryjnych i alumnów wzięło udział w spotkaniu otwierającym działalność terenowego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Elblągu (26 kwietnia). W wydarzeniu uczestniczył prezes PTT – ks. prof. Kazimierz Panuś, a także dziekan elekt Wydziału Teologii UWM w Olszynie – ks. dr hab. Marek Żmudziński.

Ks. prof. Panuś w swoim wystąpieniu przypomniał historię i cele PTT, wśród których miejsce szczególne zajmuje troska o rozwój nauk kościelnych, a zwłaszcza teologii. Interesujący wykład na temat konsekwencji błędu antropologicznego w duszpasterstwie i wychowaniu wygłosił ks. dr Sławomir Małkowski – wykładowca historii filozofii i etyki w WSD Elbląg.

Biskup elbląski Jacek Jezierski wyraził swoją radość w związku z inauguracją działalności PTT w Elblągu. Przypomniał też rozwój organizacyjny nauk teologicznych w Prusach, gdzie już w wiekach średnich powstawały szkoły przyparafialne, a Krzyżacy próbowali utworzyć uniwersytet w Chełmnie nad Wisłą. Z tego powodu ściągnęli do Prus profesora i dziekana wydziału Uniwersytetu w Pradze Czeskiej - Jana z Kwidzyna. Pomysł utworzenia uczelni nie został jednak zrealizowany – zaznaczył bp Jezierski.

Wskazał też na założony przez księcia Albrechta Hohenzollerna protestancki uniwersytet w Królewcu (1544), a także erygowanie w Braniewie Seminarium Duchownego (1565), o czym zadecydował kard. Stanisław Hozjusz - biskup warmiński. - Obok seminarium „Hosianum” istniało w Braniewie także liceum o tej samej nazwie, które w czasie zaboru pruskiego stopniowo przekształcone zostało w szkołę wyższą – zauważył biskup elbląski, przypominając, że Akademia Braniewska miała dwa wydziały: filozofii i teologii, które funkcjonowały do II wojny światowej.

Zdaniem bp Jezierskiego zwieńczeniem tych działań jest powstanie kościelnego Wydział Teologii w państwowej uczelni, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 1999 roku. Dokonało się ono w drodze procesu integracji trzech środowisk nauczania teologicznego: Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”, Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II – Studium Teologii dla Świeckich oraz Warmińskiego Wyższego Studium Katechetycznego w Gietrzwałdzie. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, a szczególnie jej Wydział Teologiczny, stały się jakby matką dla Wydziału Teologii w Olsztynie – podsumował bp Jezierski.

Według biskupa elbląskiego, seminaria, wydziały, biblioteki i archiwa to jednak nie wszystko, gdyż dla rozwoju teologii potrzebne są korporacje i zrzeszenia uczonych. Do takich należy PTT. Na katolickiej Warmii, z którą przez wieki związany był Elbląg, powstało Warmińskie Towarzystwo Historyczne (1856). Dziś jego siedzibą jest Münster w Westfalii. Z tym towarzystwem są związani nasi historycy Kościoła. - Potrzebujemy jednak stowarzyszenia dla pracowników nauki, wykładowców kościelnych uczelni, ale też dla teologów nie prowadzących działalności dydaktycznej. Ufam, że Polskie Towarzystwo Teologiczne jest dobrą formułą dla nas, dla integracji i rozwoju naszego, szeroko rozumianego, środowiska teologicznego – zakończył bp Jezierski.

PTT powstało we Lwowie (1924). Obecnie zarząd główny Towarzystwa znajduje się w Krakowie. Jego celem jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodziło ono 90-lecie swego istnienia.