Jesteś tutaj: Start » Nowy Staw: Instalacja kanoników Kapituły Żuławskiej

Nowy Staw: Instalacja kanoników Kapituły Żuławskiej

22.09.2015 r.

 Nowy Staw kapitua2 

   W święto św. Mateusza apostoła, 21. września odbyła się w Nowym Stawie uroczystość instalacji kanoników Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej (12 kanoników rzeczywistych, 12 honorowych). Mszy św. przewodniczył abp Tadeusz Gocłowski, wraz z biskupem pelplińskim Ryszardem Kasyną i biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej Józefem Wysockim (foto: Agata Bruchwald, Gość Elbląski).

   Pochodzący z Nowego Stawu bp Ryszard Kasyna, przypomniał w wygłoszonym kazaniu, że kościół św. Mateusza w Nowym Stawie otrzymał tytuł Kolegiaty Żuławskiej w 2002 r., nadany mu przez pierwszego biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego. Erygowano w ten sposób nową kapitułę, ale nie mianowano kanoników. Dopiero po 13 latach, zgodnie z decyzją i dekretem bp. Jacka Jezierskiego, uczestnicy poniedziałkowej uroczystości stali się świadkami pierwszej, historycznej dla miasta i diecezji instalacji kanoników rzeczywistych i honorowych.

  Należy przypomnieć, że w dekrecie konfirmującym Kapitułę Żuławską, biskup elbląski Jacek Jezierski potwierdził decyzję bp. Śliwińskiego, zobowiązując jej kanoników rzeczywistych do przygotowania nowej wersji statutów i przedłożenia ich do zatwierdzenia. Oprócz tego, przypominał m.in. o stroju i dystynktorium kanonickim, a nade wszystko wskazał, że przynależność do kapituły jest wyróżnieniem, ale i zadaniem do wypełnienia. Do realizacji tego zadania, obok wytycznych, określonych przez prawo Kościoła powszechnego, bp Jezierski dołączył i zlecił Kapitule Żuławskiej: troskę o wspólnotę kapłańską i pielęgnowanie duchowości księży diecezjalnych (kan. 503 KPK).
Ustanowiona w Nowym Stawie Kapituła Kolegiacka Żuławska jest czwartą taką instytucją w diecezji elbląskiej. Wcześniej powstała Elbląska Kapituła Katedralna w Elblągu, Kwidzyńska Kapituła Konkatedralna w Kwidzynie oraz Pomezańska Kapituła Konkatedralna w Prabutach.

e18e6dd00db98c2afd9c9b1f931111c5

86dae1b7fef142ded91f66c13d50f2

5d51b5dfbde7c162f5b16dc4f1523ed8

32ac00b18f22cf764c467662378648fa

8f6fc5c4c4b729af3adcc24b887c0b4c

a698edd29300e357f05ffefb7597501e

 

79824b29b9fadc6710a3b89a63ca3c2f

e4b08d8f066cef538f12e4962cc1b7a6

3581e7d884797b989addaa72abf6b35d