Jesteś tutaj: Start » Medytacja nad listem do Efezjan [Ef 2, 18-22] - III sesja plenarna I synodu diecezji elbląskiej

Medytacja nad listem do Efezjan [Ef 2, 18-22] - III sesja plenarna I synodu diecezji elbląskiej

21.10.2017 r.

02

Dzięki Chrystusowi Jezusowi „mamy dostęp do Boga Ojca w jednym Duchu”.
Dostęp, dojście… Posiadamy taką możliwość. My, wspólnota, społeczność, składająca się z Żydów i pogan, z narodu wybranego i innych narodów.

Uczestniczymy w procesie budowania. Dzięki Chrystusowi Jezusowi wzrasta budowla. Jesteśmy jej fragmentem i równocześnie jej budowniczymi, współbudowniczymi. Sami zostaliśmy „zbudowani”, wbudowani, położeni jako kolejna warstwa murów tej budowli, wspierająca się „na fundamencie apostołów i proroków”.

Budowla wzrasta. Mówi apostoł, że „w Nim [Chrystusie Jezusie] także wy wspólnie budujecie”. Mamy więc swój udział, swoje zadanie w tym budowaniu. Posiadamy takie uzdolnienia, aby przyczynić się do rozwoju budowli. Tej wielopokoleniowej i wieloetnicznej Bożej społeczności.

Możemy współuczestniczyć we wznoszeniu budowli, świątyni Pańskiej. Możemy ją wspólnie budować. Chodzi tu o społeczność wiary, o świątynię Ducha. O budowanie w Panu, a więc w Chrystusie Jezusie i w Duchu [Świętym].

Chodzi wszakże o współdziałanie i współudział w realizacji Bożego projektu. Bóg Ojciec powierzył go do wykonania swojemu Synowi. Możemy stać się świadomymi współpracownikami Chrystusa.

Bp Jacek Jezierski
[III sesja plenarna I sde, Elbląg - 21 października 2017]

01270f5512a6fc713c74b59a9c4dada5

91bb3dd368c8a1e5e43bc4d55ca5eab9

412da7c09c419bc9632df1b39dbe95b4

0df3177839f3fdbcd5a0e96dabd0ec25

0c6bb509f1a858b3da7c432cf2470b8a

cfefbc59b43abe42dbe55ffcb4558a9d

d06cad2e1a0d70325c9795648d294445

 solid foundation 865x2